√öj HR-vezetŇĎt nevezett ki a Budapesti Metropolitan Egyetem

A Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) új HR-vezetŇĎt nevezett ki Dávid Ágnes személyében. A frissen megválasztott szakember a nemzetközi szinten terjeszkedŇĎ felsŇĎoktatási intézmény hosszú távú stratégiai céljait támogatja.

Több mint tízéves HR tapasztalattal rendelkezŇĎ szakértŇĎ érkezett a Budapesti Metropolitan Egyetem, Magyarország legnagyobb magánkézben lévŇĎ felsŇĎoktatási intézményének HR-vezetŇĎi pozíciójára. Dávid Ágnes ezt megelŇĎzŇĎen a LeasePlan Hungária Zrt. HR-menedzsereként tevékenykedett, ahol többek között az üzleti célokat támogató HR-stratégia kidolgozásáért és megvalósításáért felelt. Munkája mellett a Budapesti Gazdasági Egyetem posztgraduális Business Coach képzését végezte el.

 

Dávid Ágnes tanulmányait a Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának német nyelvtanár alapszakán kezdte, majd a diplomát követŇĎen a veszprémi Pannon Egyetem gazdálkodás és turizmus szakán tanult tovább. Közgazdaságtan mesterképzését a Corvinus Egyetemen végezte el. A mesterképzés ideje alatt a 264 alkalmazottat foglalkoztató Colgate-Palmolive Magyarország Kft. HR specialistájaként dolgozott, ahol a feladatai közé tartozott a globális szervezeti projektek helyi implementálása, és a HR-szempontú üzleti igények kiszolgálása is.

 

Dávid Ágnest a METU nemzetközi terjeszkedése, valamint az intézmény mögött álló erŇĎs, elhivatott és naprakész csapat gyŇĎzte meg arról, hogy jelentkezzen a pozícióra. „A METU az elmúlt években hatalmas fejlŇĎdésen ment keresztül, ami egy újfajta HR-megközelítést is kíván. Úgy gondolom, hogy a versenyszférában szerzett tapasztalataimat jól tudom majd kamatoztatni a növekedésorientált felsŇĎoktatási intézménynél” – nyilatkozta a három nyelven beszélŇĎ új vezetŇĎ.

 

„A munkaerŇĎpiac kihívásai egyre inkább a tehetséges szakemberek megszerzésérŇĎl és megtartásáról szólnak. A közvetlen feletteseknek és a HR-szakembereknek közösen kell megteremteniük a munkavállalói élmény és elkötelezŇĎdés feltételeit. A szellemileg és érzelmileg is támogató munkahelyi légkör kiépítésével a cél változatlanul az, hogy a munkavállalók a lehetŇĎ legjobb teljesítményt nyújtsák.” – tette hozzá a szakértŇĎ. Dávid Ágnes szerint a munkavállaló a „What is in it for me?”, vagyis „Miért elŇĎnyös ez nekem?” kérdésre keresi a választ, ezért a HR feladata, hogy felmérje és kiszolgálja a munkatársak igényeit és fejlessze képességeiket.

 

Az új HR vezetŇĎ érkezésével a METU már az idei évben nagyobb hangsúlyt fektet a vezetŇĎképzésre, miközben az intézmény a jelenlegi teljesítményértékelési rendszerét is továbbfejleszti, amelyhez egy digitalizált, felhasználóbarát platformot is terveznek. Mivel a METU dolgozóinak körében is egyre fontosabb a rugalmasság, az intézmény a piaci trendeket követve bevezeti a rugalmas munkaidŇĎt és lehetŇĎséget ad az otthoni munkavégzésre.

 
 
 

Kapcsolódó cikkek

 

Belépés

 

 

Regisztráció