A NFM √°tfog√≥ programot ind√≠t a diplom√°t szerzŇĎ informatikus ut√°np√≥tl√°s biztos√≠t√°s√°ra

„A jelen és a jövŇĎ a digitalizáció, a kormány célja, hogy a magyar emberek és vállalkozások a digitális átalakulás nyerteseivé váljanak. Ennek elemi feltétele a szükséges digitális készségek megszerzése, legyen szó akár az alapvetŇĎ digitális jártasságról, akár a professzionális informatikai fejlesztŇĎi tudásról. A felsŇĎoktatás és az informatikai vállalkozások együttmŇĪködésére építŇĎ program hozzájárul ahhoz, hogy 2020-ig kétszeresére növekedjen az informatikai felsŇĎoktatási szakokra jelentkezŇĎk száma” – mondta Kara Ákos.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelŇĎs államtitkára hozzátette: „A pályaválasztás elŇĎtt álló fiatalokat ösztönözzük arra, hogy válasszák az informatika területét, amely keresett szakma, és biztos megélhetést nyújt.”

 

Az NFM tavaly novemberében indult projektjének alapja az a kutatás volt, amely szerint a munkaerŇĎpiacról középtávon legalább 22 ezer megfelelŇĎen kvalifikált informatikus, elsŇĎsorban alkalmazásfejlesztŇĎ szakember hiányzik. A digitális gazdaság fejlŇĎdési dinamikája miatt ez a hiány – megfelelŇĎ kormányzati beavatkozás nélkül – folyamatos emelkedést mutatna. A kormány célja, hogy jelentŇĎsen nŇĎjön az informatikai felsŇĎoktatásba jelentkezŇĎ, diplomát szerzŇĎ informatikusok száma.

 

A program szoros kapcsolatot létesít az oktatási intézmények és a vállalkozások között, elŇĎsegítve, hogy a várt elŇĎnyökbŇĎl a felsŇĎoktatás és a piaci szektor is részesüljön. Az egyetemi oktatásban ingyenesen elérhetŇĎvé válnak a piacon keresett speciális képzési anyagok és ipari tanúsítványok, gyakorlati piaci szakemberek jelennek meg vendégoktatóként. A felsŇĎoktatási intézményekkel közösen vállalati gyakornoki program kidolgozása is zajlik, amely biztosítja, hogy a hallgatók az egyetemi képzés keretei között maradva, minél nagyobb számban befejezve az alap- és a mesterképzést szerezhessenek piaci tapasztalatot, ösztöndíjat.

 

15 felsŇĎoktatási intézmény már együttmŇĪködési megállapodást kötött a programban való részvételre a lebonyolító Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökséggel (KIFÜ). A projekt azonban bármely, informatikai képzést kínáló felsŇĎoktatási intézmény számára elérhetŇĎ. Még ebben a hónapban megkezdŇĎdnek azok, a munka világában elvárt, naprakész gyakorlati tudást biztosító képzések, amelyek egy-egy világszerte elterjedt, vezetŇĎ informatikai megoldás átfogó ismeretét adják át a diákoknak díjmentesen – elsŇĎ körben az Oracle, a Microsoft és a Red Hat Linux területén. ElkezdŇĎdnek továbbá azok a kurzusok is, amelyeket a piacon aktív, gyakorló informatikai szakemberek tartanak naprakész tudásanyag átadása érdekében.

 
 
 

Kapcsolódó cikkek

 

Belépés

 

 

Regisztráció