Ateranisztika térnyerését támogató nanorészecskék

Az MTA Természettudományi Kutatóközpont MŇĪszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetében (MFA) egy nemzetközi projekt keretében speciálisan rendezett nanorészecske-klaszterek létrehozásán dolgoznak a kutatók. Az eredményeket az egyik legdinamikusabban fejlŇĎdŇĎ orvostudományi ágazat, a teranosztika széles spektrumában is hasznosíthatják.

 

A nanoanyagok láthatatlan parányi méretŇĪ rétegek, szálak, szemcsék formájában teszik kényelmesebbé személyes tárgyaink használatát, vagy segítenek az egészségünk megŇĎrzésében. Nano mérettartományban (10-9m nagyságrendben) ugyanannak az anyagnak igencsak eltérŇĎ tulajdonságai lehetnek ahhoz képest, mint makroszkopikus méretben. Változhat a mechanikus, optikai vagy elektromos viselkedése, illetve a környezetével való reakcióképessége, azaz funkcionális viselkedése.

Ezeket a tulajdonságokat kihasználva az MTA Természettudományi Kutatóközpont MŇĪszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetének kutatói a nanorészecskék önszervezŇĎdésére új módszereket, valamint ezt monitorozó eljárásokat fejlesztenek ki egy Európai Unió által támogatott projekt keretében. Az EU FP7 UNION (Ultra-versatile Nanoparticle Integration into Organized Nanoclusters) projekt célja, hogy a nanorészecske szintézis, valamint az önszervezŇĎdés jobb kézbentartásával megfelelŇĎen tervezett, összetett tulajdonságú nanoklasztereket hozzanak létre. A rendezettebb nanorészecskék felhasználásával technológiai áttörés érhetŇĎ el komplex nanotechnológia termékek elŇĎállítása területén

A projekt során létrehozott nanoklaszterek ipari hasznosítása 3 fŇĎ területen várható. A folyadékban szuszpendált egyedi nanoklaszterek elsŇĎsorban teranosztikai alkalmazásokra hasznosíthatók. Ez azt jelenti, hogy a nanorészecskék, illetve a hozzájuk kötött funkciós csoportok a betegségek diagnosztizálásának, nyomon követésének és ún. célzott gyógyításának együttes folyamatában hatékonyabban alkalmazhatók, mint egyes ma elfogadott diagnosztikai és terápiás eszközök. A kutatók vizsgálják majd a további lehetŇĎségeket is a 2D nanoklaszterek optikai alkalmazására, pl. fénymenedzsment rendszerekben, a 3D hálózatok felhasználására pedig termoelektromos alkalmazásokban.

A multidiszciplináris európai konzorcium 8 partnerintézménye nagy tapasztalatokkal bír a nanoanyagok elŇĎállítása, vizsgálata területén a megfelelŇĎ alkalmazási területeken. A négy ipari partner speciális tudásával és tesztelési kapacitásával járul hozzá a projekthez.

A nemzetközi konzorciumban való részvétel és az EU FP7 pályázat szerzŇĎdéskötése a Kutatási Innovációs és Technológiai Alap finanszírozásával valósult meg. 

 

Teranosztika

A nanotechnológia fejlŇĎdésével lehetségessé vált a betegség diagnosztizálásának, képi megjelenítésének, terápiájának és a változás követésének integrálása egyetlen folyamatban. Ez a teranosztika. A gyógyszermolekulákat nanorészecskékhez (pl. ún. kvantumpöttyökhöz) köthetjük, amik valamely tulajdonságukat (pl. a színüket) megváltoztatják, amint a gyógyszer célba ért. Ez a módszer a lassú, célzott gyógyszer-kibocsátási folyamattal együtt is alkalmazható. Miközben a gyógyszerek kifejtik hatásukat, a nanorészecskék megváltoztatják a színüket, így az orvosok visszajelzést kaphatnak a terápia elŇĎrehaladásáról. Már meglévŇĎ jó példa a teranosztikára az arany nanorészecskék használata, melyek egyidejŇĪleg a rákos sejtek képi megjelenítésére (dekorálására) és kezelésére is alkalmasak.

 

 

 

 
 
 

Kapcsolódó cikkek

 

Belépés

 

 

Regisztráció