Újabb nĂ©gy telepĂŒlĂ©s elƑtt nyĂ­lt meg a digitĂĄlis vilĂĄg

2007 novemberétƑl újabb négy vidéki település lakosai élvezhetik a szélessávú internet adta információs és szórakozási lehetƑségeket. A térség informatikai fejlesztését Európai Uniós és állami támogatások elnyerése tette lehetƑvé, melynek eredményeképpen a pályázó helységekben nemcsak internet, hanem kábeltévé és IP telefónia használatára is lehetƑség kínálkozik. A 258 millió forint összértékƱ beruházás kivitelezƑi pályázatát a Synergon Informatika Nyrt. nyerte meg, amely a határidƑ elƑtt 6 hónappal adta át a kiépített hálózatot.

Európai Uniós támogatásnak köszönhetƑen Sárbogárd, Sárbogárd-Pusztaegres MezƑszilas, Nagylók, és Hantos is lehetƑséget kapott, hogy felkerülhessen Magyarország digitális térképére a helyi lakosok legnagyobb megelégedésére, akik az elmúlt idƑszakban egyre növekvƑ igényt és érdeklƑdést mutattak a világhálón való gondtalan szörfölés, a pillanatok alatt megjelenƑ oldalak és a gyors letöltések iránt. 

Az egyre intenzívebb keresletet felismerve Sárbogárd Város Önkormányzata, MezƑszilas, Nagylók és Hantos közös pályázatot nyújtott be a helyi szélessávú infrastruktúra kiépítésére. Az említett települések konzorciumát 2005 decemberében hirdették nyertesnek, melynek köszönhetƑen együttesen 194 millió forint összegƱ vissza nem térítendƑ támogatást sikerült elnyernie az Európai Unió Gazdasági Versenyképesség Operatív Programjától. A pályázatban való részvételhez szükséges önrész számottevƑ részét a Belügyminisztérium szintén nem visszatérítendƑ önerƑ alapjából finanszírozták, mely újabb 39 millió forintot jelentett. A digitális felzárkóztatás jegyében az EU és a Magyar Állam összesen 233 millió forint kiutalásával segítette a pályázat nyertesét. Az önerƑ fennmaradó hányadát a leendƑ üzemeltetƑ által biztosított bérleti díjból finanszírozták.

A projekt keretein belül Hantos, Nagylók községekben, Sárbogárd le nem fedett részein, valamint Pusztaegres külterületen multifunkcionális (Internet, kábeltévé, valamint IP telefon szolgáltatásra is alkalmas) optikai lefedƑ hálózatot alakítottak ki. MezƑszilason, ahol a pályázat elƑtt is lehetƑség volt a kábeltévé adásainak fogására, internet elérésére alkalmas micro hálózat került kialakításra.

Synergon Informatika Nyrt.- nek szerzƑdés szerint 2008. márciusáig kellett volna befejeznie a projektet, azonban a kivitelezés már 2007. októberben lezárult, fél évvel a tervezett átadás elƑtt.  A kivitelezƑ 2007. nov. 23.-án a hivatalos projektzáró felügyelƑ bizottsági ülésen - akkor már a jogerƑre emelkedett NHH engedély birtokában - átadta a hálózatot az üzemeltetƑ DKH részére.

 
 
 

KapcsolĂłdĂł cikkek

 

Belépés

 

 

RegisztrĂĄciĂł