Tehetségápolási program hallgatóknak koronavírus idején

Idén a járványügyi helyzethez igazodva online meetupok keretében folytatódott a Budapesti MŇĪszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszékének tehetségápolási programja. Az elsŇĎ online céges látogatáson a hallgatóknak szervezett Teams-beszélgetésen a DXC Technology mutatta be a cég mŇĪködését, mindennapjait, munkamódszerét.

A BME felismerte a hallgatók elméleti tudása mellett a gyakorlatban szerzett tapasztalatok szükségét, és ez az igény hívta életre 4 évvel ezelŇĎtt az egyetem-ipar együttmŇĪködési programot, a PARIPÁ-t. A DXC Technology idén harmadik alkalommal csatlakozik a programhoz, mert fontosnak tartja, hogy a hallgatók az egyetemrŇĎl kikerülve rendelkezzenek az ipar által igényelt kompetenciákkal. 

 

 

A DXC Technology most egy online meetup keretében mutatkozott be a hallgatóknak, a beszélgetést dr. Simon Vilmos docens moderálta, a hallgatók pedig chatüzenetek formájában tehették fel kérdéseiket. „A DXC Technology célja, hogy felkarolja a tehetséges fiatalokat és a tanulmányaik során megszerzett szakmai tudásukat segítse továbbfejlŇĎdni az ipar által igényelt kompetenciákkal, soft skillekkel. Fontos megtanulniuk, hogy hogyan kell kommunikálni, elŇĎadni az eredményeiket, hogyan kell csapatban, határidŇĎre dolgozni, projektet menedzselni” – mondta Tóth Mária a DXC szoftverfejlesztési igazgatója. A program elején Vékássy Bence a DXC ügyfélkapcsolati igazgatója és Aczél Boldizsár alkalmazásfejlesztési vezetŇĎ arról beszélt, hogy ŇĎk maguk is végzŇĎs egyetemistaként léptek be a DXC elŇĎdvállalatába (Hewlett Packard Enterprise), és bár azóta sok változás történt, még ma is élményt és kihívást látnak az itt végzett munkában. „A DXC-n belül csapatunk szoftverfejlesztéssel foglalkozik, ügyelve arra, hogy mindig a legmodernebb, legelŇĎremutatóbb technológiákat és módszertanokat alkalmazzuk. Azt szoktuk mondani, hogy mi olyanok vagyunk, mint a cápák, ha nem úszunk, akkor meghalunk” - mondta Tóth Mária. 

 

A DXC úgy látja, hogy az egyetemisták számára motiváló, ha az egyetemen megszerzett tudás fontosságát és alkalmazhatóságát céges körülmények között is megtapasztalhatják, ehhez pedig bepillantást kell engedni a cég életébe.  Ez alkalommal csak online történhetett a bemutatkozás, de a résztvevŇĎk magas száma visszaigazolta ennek hallgatói igényét és létjogosultságát. Az DXC célja, hogy a PARIPA program keretében náluk dolgozó diákokat megtartsa, ahogy a korábban mentorált Rudokász Tamás is már alkalmazásban van, a csapat teljes értékŇĪ tagja lett a programnak köszönhetŇĎen. A következŇĎ PARIPA évfolyamban csatlakozó mentorált Makara László immár a program második félévét tölti a cégnél.  „KedvezŇĎek a tapasztalataink a két korábbi programmal kapcsolatban, természetes, hogy idén is csatlakozunk, hiszen mára szilárd és aktív együttmŇĪködés alakult ki az egyetemmel. Most a program indulása egy kicsit másféle lehetŇĎséget ad önmagunk virtuális térben történŇĎ bemutatására, de bízunk benne, hogy hamarosan személyesen is megismerhetjük a hozzánk jelentkezŇĎ mentoráltakat. Fontos célunk, hogy bekapcsoljuk a tehetséges fiatalokat az általunk kezdeményezett technológiai-innovációs feladatokba” – mondta Czibók Zoltán, a DXC Technology ügyvezetŇĎje. 

 

 

Dr. Simon Vilmos, a BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék tanszékvezetŇĎ-helyettese, a program igazgatója elmondta, hogy a PARIPA programba bevont partnercégek és a hallgatók is elégedettek a három féléves közös kutatás nyújtotta lehetŇĎségekkel. „A fennálló veszélyhelyzet kihívások elé állítja a PARIPA program résztvevŇĎit is, de eddig a céges és egyetemi témavezetŇĎink is kiválóan alkalmazkodtak a hallgatóikkal a távkonzultációs megoldásokhoz, így egy témát sem kell szüneteltetni a 15-bŇĎl, mindegyikben hétrŇĎl hétre születnek az új értékes K+F eredmények. A hallgatók továbbra is önállóan oldanak meg szakmai kihívásokat (persze a témavezetŇĎk szakmai felügyelete alatt), ami majd a jövŇĎbeli karrierjük és érvényesülések szempontjából kulcsfontosságú lesz. Az ÖNKÉP MŇĪhely keretében zajló soft skill képzések sem szünetelnek, örvendetes módon a hallgatókból komoly érdeklŇĎdést és interaktivitást váltanak ki az online elŇĎadások is, nem vette el a kedvüket, lelkesedésüket a személyes találkozás hiánya” – mondta a program igazgatója.

 

A PARIPA harmadik évfolyamán tizenöt hallgató kutat nyolc céges partner témáján (Ericsson, NISZ Zrt, Cloudera, BHE Bonn Hungary, Vodafone, DXC Technology, Bosch, IBM Budapest Lab).

 
 
 

Kapcsolódó cikkek

 

Belépés

 

 

Regisztráció