NIS2 visszaszámlálás: Másfél hónapjuk van a vállalatoknak a NIS2 nyilvántartásba vételre

A NIS2 direktíva számos követelményt fogalmaz meg az EU-tagállamok kiber- és információbiztonságára vonatkozóan. Magyarországon a „2023. évi XXIII. törvény a kiberbiztonsági tanúsításról és a kiberbiztonsági felügyeletrŇĎl”, azaz a „Kibertan-törvény” implementálja a direktíva rendelkezéseit, melynek értelmében az érintett vállalatoknak 2024. június 30-ig regisztrálniuk kell magukat a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) által kijelölt online felületen.

A NIS2 többek között egy átfogó kiberbiztonsági kockázatkezelési és kiberincidens-kezelési keretrendszer bevezetését követeli meg azzal a céllal, hogy növelje az EU-n belüli kiberellenállás általános szintjét. Bár a végrehajtási rendelet még nem ismert, az elsŇĎ fontos határidŇĎ - június 30. - közeledése szükségessé teszi az rendszer alapjainak meghatározását a hatékony felkészüléshez. Ehhez mindenekelŇĎtt azt kell megállapítani, hogy a rendelet és a vonatkozó magyar jogszabály mennyiben lesz érvényes egy adott vállalat tevékenységére, illetve annak mely területére. Az ezekre vonatkozó kockázatok értékelése és az üzleti hatáselemzés alapján lehet aztán elkészíteni a biztonsági osztályba sorolást, majd elvégezni az eltéréselemzést.

 

Vállalati checklist: önértékelés és nyilvántartásba vétel június 30-ig

 

Fontos kiemelni, hogy nem a hatóság fogja meghatározni és értesítést küldeni az egyes vállalatoknak, hogy rájuk vonatkozik-e a NIS2 irányelv. A szervezeteknek olyan kritériumok alapján kell önértékelést készítenie, amelyek ágazati elemeket és méretbeli megfontolásokat egyaránt tartalmaznak. Ezekre vonatkozó részletes leírást a „2023. évi XXIII. törvény a kiberbiztonsági tanúsításról és a kiberbiztonsági felügyeletrŇĎl”, azaz a „Kibertan-törvény” tartalmaz. A vállalatoknak június 30-ig kell jelezniük érintettségüket a hatóság felé.

 

 

 

A szervezetek képviselŇĎi - csak a cégkapuhoz jogosult személyek - az online elérhetŇĎ SZTFH 420 ŇĪrlapot töltik ki, melyet a magyarorszag.hu oldalon vagy az SZTFH honlapján érhetnek el. Az elektronikus dokumentumon a 23/2023. SZTFH-rendelet szerinti adatokat kell megadni, beleértve a vállalat vezetŇĎje által kijelölt elektronikus információs rendszerek biztonságáért felelŇĎs személyt is. Ňź lesz az SZTFH és a vállalat közötti kapcsolattartó, ezt fontos figyelembe venni a kitöltéskor. Továbbá a vállalatoknak bizonyos technikai adatokat (például publikus IP címek, használt domain nevek) és az elektronikus információs rendszerek üzemeltetésében részt vevŇĎ külsŇĎ szervezeteket is fel kell tüntetniük. 

 

Rendszerépítés lépésrŇĎl-lépésre

 

A kockázatokkal arányos és hatékony eredmények érdekében érdemes idŇĎben elkezdeni a NIS2-re való felkészülést. A közeledŇĎ határidŇĎ és az érintettséggel járó operatív feladatok nem kis fejtörést okozhatnak a vállalatok számára, ezért szakértŇĎi segítség ajánlott a felmerülŇĎ nehézségek hatékony kezelésére. 

 

„A NIS2 követelményrendszere nagyban bŇĎvíti a korábbi szabályozás hatókörét és pontosítja az elvárásokat is. Több iparágban a megfelelés újdonság lesz a vállalatok számára, az erre történŇĎ felkészülés erŇĎforrásigényét gyakran alábecsülik” – hangsúlyozta Gyimesi Csaba, a PwC kiberbiztonsági tanácsadási csapatának igazgatója. „A regisztráció is átgondolást igényel (például a felelŇĎs személy kijelölésével), de a felkészülés egy egyszerŇĪ checklist formájában biztosan nem lesz megvalósítható. Kiemelten fontos a megfelelŇĎ hatás- és kockázatelemzés elvégzése, ami alátámasztja az információs rendszerek védelmét. Sokaknak újdonság lehet majd az incidenskezelési szabályok implementálása, vagy a beszállítói lánc kockázatainak kezelése is” – mutatott rá a szakember.

 
 
 

Kapcsolódó cikkek

 

Belépés

 

 

Regisztráció