Gyermekjogok világnapja: Az Internet Hotline a digitális gyermekjogokért dolgozik

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) jogsegélyszolgálata, az Internet Hotline (IH) november 20-án, a gyermekjogok világnapján szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy a gyermekjogok a digitális térben is érvényesek, és e körben minden gyermeket megillet a biztonságos online környezethez való jog. Az IH 2011 óta több mint 17 000 bejelentést kezelt, amelyeknek egy része a nagyobb közösségimédia-felületeket érintette, ezért fontos eszköz a szolgálat kezében, hogy a partnerségnek köszönhetŇĎen az érintett platformok az IH jelzéseit prioritásként kezelik. A jogsegélyszolgálat azon dolgozik, hogy megelŇĎzze és csökkentse az online ártalmak kockázatát, és segítséget nyújtson a bekövetkezett jogsértŇĎ helyzetek megoldásában.

Az Internet Hotline hatékonyságát erŇĎsítik a különbözŇĎ online platformokkal kialakított partnerségei, az úgynevezett Trusted Flagger partnerprogramok, amelyek keretében az IH ma már együttmŇĪködik a Meta, a YouTube, a Google és a TikTok, valamint 2023 júniusa óta a Discord munkatársaival is.

 

Az Egyesült Nemzetek Szervezete 1989. november 20-án fogadta el a Gyermek Jogairól szóló Egyezményt (a továbbiakban: Gyermekjogi Egyezmény), amely összefoglalja azokat a minimumjogokat, amelyek minden gyermeket megilletnek. Azóta minden évben november 20-án ünnepeljük a gyermekjogok világnapját. Reagálva a megváltozott, gyors ütemŇĪ technológiai változásokra és az évek során kialakult digitális szokásokra, 2021-ben megjelent a Gyermekjogi Egyezmény 25. számú Általános Kommentárja (a továbbiakban: Kommentár), amely elismerte, hogy a gyermekek jogai a digitális környezetben is érvényesek. A Kommentár útmutatást ad arról, hogy a gyermekeket megilletŇĎ jogok milyen módon biztosíthatók az online térben is: hogyan játszhatnak, tölthetnek idŇĎt úgy az interneten, hogy ne sérüljön – többek között – az erŇĎszak és a kizsákmányolás elleni védelemhez való joguk, a káros, nem megbízható online tartalmaktól való védelemhez való joguk, és élhessenek a szabadidŇĎhöz és játékhoz, a magánélethez, valamint az információhoz való jogukkal is. 

 

 

Az IH egyik eszközét a hatékony segítségnyújtáshoz a jól kiépített partnerségei jelentik, amelyek lehetŇĎvé teszik a nagy közösségimédia-platformokkal való közvetlen kapcsolattartást. Ennek keretében a szolgáltató egyedi kommunikációs csatornát tart fenn megbízható bejelentŇĎ partnerei számára, és kiemelt moderátori figyelmet biztosít a tŇĎlük érkezŇĎ jelzéseknek. 

 

Az IH 2021 februárja óta tagja a TikTok Community Partner Programjának, ami azért kiemelt jelentŇĎségŇĪ eredmény, mert a platform felhasználói között nagyon sok gyermeket találunk, akik naponta akár több órát is eltölthetnek TikTok-videók megtekintésével. Emellett a szolgálat része a Meta, ennek körében a Facebook és az Instagram, valamint a Google és a YouTube partnerprogramjának is.

 

Az IH 2023 júniusában elsŇĎk között csatlakozott a Discord Trusted Reporter elnevezésŇĪ programjához. A Discordot jellemzŇĎen gamerek, azaz online videójátékosok használják abból a célból, hogy zökkenŇĎmentesen tudjanak egymással kommunikálni a játék közben is különbözŇĎ csevegŇĎszobákban. A platform rendkívüli népszerŇĪségnek örvend, világszerte havonta több mint 150 millió aktív felhasználóval rendelkezik, akik jelentŇĎs arányban kiskorúak. Az IH bejelentései között elŇĎször 2022-ben jelent meg a platform, köztük fŇĎként olyan jelzések, amelyekben a Discordon elérhetŇĎ, gyermekkel szembeni szexuális visszaélést rögzítŇĎ tartalmakat sérelmeztek. Emellett a tapasztalatok azt mutatják, hogy a platform és az azon belül, akár a videójátékoktól függetlenül is létrehozott csevegŇĎszobák nyújtotta anonimitás azt a veszélyt is magában hordozza, hogy rossz szándékú felnŇĎttek könnyen a gyermekek közelébe és egyúttal bizalmába tudnak férkŇĎzni, majd az online behálózás részeként – többek között – intim felvételeket csalhatnak ki tŇĎlük. 

 

Az IH azon dolgozik, hogy az internet biztonságosabb hely legyen, és a felhasználók, köztük a gyermekek is, megbízhatóbb online környezetben gyakorolhassák jogaikat, veszélytelenül játszhassanak, cseveghessenek és kikapcsolódhassanak. 

 

Azonban, ha mégis sérelem éri ŇĎket online, akkor is van hová fordulniuk. Itt lehet bejelentést tenni: https://nmhh.hu/internethotline/

 
 
 

Kapcsolódó cikkek

 

Belépés

 

 

Regisztráció