Új civil támogatási programot, és mobilfizetési szolgáltatást vezetett be a MagNet Bank

A friss szolgáltatás bevezetésével nem csak egy új, biztonságos, kényelmes fizetési mód vált elérhetŇĎvé a MagNet Bank ügyfelei számára Apple készülékeikkel, hanem egyúttal a sikeresen végrehajtott kártya digitalizációval egy olyan, az Edisonplatform program által díjazott szervezet munkáját támogathatják a bank pénzén, amely a hátrányos helyzetŇĪ gyermekek digitális felzárkóztatásáért dolgozik.

2023. november 14-én a MagNet-re jellemzŇĎ támogatási programok tárházához csatlakozott a kártya digitalizációhoz kötött PayPlus Program is. Ennek keretén belül minden egyes elsŇĎ, ügyfél által kezdeményezett sikeres kártya digitalizálása után a közösségi pénzintézet egyenként automatikusan 300 forinttal segíti a BAGázs Egyesület munkáját. 

 

 

A betéti kártyák elsŇĎ digitalizálása után járó jutalom minden birtokolt kártyára vonatkozik, ebbŇĎl kifolyólag a több bankkártyával rendelkezŇĎ ügyfelek megsokszorozhatják a szervezetnek juttatott támogatási összegüket. A Bank azt reméli, hogy bankkártyás ügyfelei aktívak lesznek a digitalizációban, és ezáltal többmillió forintot adományozhat erre a fontos ügyre.

 

Közösségi szavazással a digitális felzárkóztatásért

 

A közösségi döntési folyamatába a Bank ezúttal nem ügyfeleit, hanem munkatársait vonta be. A szavazásra bocsátott szervezetek kiválasztásához pedig az Edisonplatform szakértelmét hívta segítségül, így az általuk javasolt, és jó szívvel ajánlott társadalmi szervezetek közül választotta ki a pénzintézet munkavállalói közössége a nyertes szervezetet. A MagNet ügyfelek dolga mindössze annyi, hogy sikeresen digitalizálják a kártyájukat, és a támogatás garantált. 

 

 

MagNet támogatási programok

 

A MagNet támogatási programjai egytŇĎl-egyig digitális felületeiken zajlanak, az ügyfelek a NetBank felületükön tudják az egyes támogatási döntéseiket beállítani. A támogatásban részesülŇĎ szervezetek tevékenységeiket tekintve pedig széles spektrumot fednek le a környezetvédelemtŇĎl a társadalmi ügyek felkarolásáig. 

 

ErŇĎs Barbara – a Bank Társadalmi Hatás és Közösségi Kapcsolatok terület-vezetŇĎje szerint: “A most induló MagNet PayPlus Program a digitalizációs törekvéseket helyezi kiemelt fókuszba, nem csak a bank, hanem a választott társadalmi szervezet tekintetében is. A digitális világból kiszoruló és ezáltal életút, tanulási és karrier hátrányba kerülŇĎk megsegítésére hívtuk életre a programot. 

 

 

A Programban idŇĎszakonként szavazás útján cserélŇĎdnek majd a jövŇĎben a szervezetek. A BAGázs Közhasznú Egyesület a mobilfizetés bevezetését követŇĎ 3 hónapban lesz kedvezményezettje az addigi sikeres kártyadigitalizációkból gyŇĪlt összegnek. Bízunk benne, hogy ügyfeleink élnek a mobilfizetés adta lehetŇĎséggel, és ezáltal sok támogatást juttathatunk a BAGázs Egyesület részére.“

 

Két – MagNet betéti kártyákat érintŇĎ – program a fontos célokért!

 

A Bank 2010. óta futó SegítŇĎ Bankkártya Programja a fizikai kártyás vásárlások összegének egy részét támogatásként az ügyfél által választott társadalmi szervezetnek adja. A mobilfizetésre ösztönzŇĎ PayPlus Program ezen nem változtat: természetesen a MagNet Bank ügyfelei továbbra is élhetnek a Mastercard betéti kártyáikhoz kapcsolt támogatási lehetŇĎséggel is: a SegítŇĎ Bankkártyáikhoz beállított civil kezdeményezettnek juttatott támogatás az Apple Pay-jel elvégzett mobilfizetések során is érvényesül.

 

Különleges ügyféljogok

 

A MagNet Bank értékalapú, közösségi filozófiája – a piacon unikálisan –, a pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolt átfogó támogatási programokban is megmutatkozik: a pénzintézet ügyfeleit különleges ügyféljogokkal ruházza fel, amely jogokkal élve: az ügyfelek a számlanyitástól, a számlavezetésen, hitelfelvételen és betétlekötésen át az egyszerŇĪ hétköznapi bankkártya használatig a pénzügyi szolgáltatások számos területén rendelkezhetnek: akár a számlavezetési díjuk mértékérŇĎl, a banki nyereség egy részének szétosztásáról, vagy hogy a pénzintézet melyik hitelfelvevŇĎt, vagy társadalmi szervezetet segítse fontos, világjobbító céljuk elérésében. 

 
 
 

Kapcsolódó cikkek

 

Belépés

 

 

Regisztráció