A 6 legfontosabb tudnivalĂł annak, aki programozĂłkĂ©nt kezdene (Ășj) karriert

Észak-Amerikához hasonlóan Magyarországon is egyre népszerƱbbek a jellemzƑen néhány hónapos, intenzív és gyakorlatorientált képzés keretében szoftverfejlesztƑ szakmát adó tanfolyamok, az úgynevezett coding bootcampek. 

Ezek egy része nemcsak a programozó képzést, de végzett hallgatói elhelyezkedését is biztosítja hazai és külföldi informatikai cégeknél. Ráadásul garantált, akár minimum bruttó 350 ezer forintos kezdƑ fizetésért, ami megegyezik az egyetemet végzett, frissdiplomás szoftverfejlesztƑk munkabérével. A bootcampek így egyszerre kínálnak megoldást a hazánkban is egyre kritikusabb – az iparági adatok szerint akár a 30 ezres szintet is elérƑ – informatikus-hiányra, valamint azok számára, akik új karriert kezdenének egy nemcsak itthon, de külföldön is jelentƑs perspektívával rendelkezƑ iparágban. 

 

A junior szoftverfejlesztƑk képzésével foglalkozó PROGmasters azokról a fƑvárosi, magyar nyelvƱ bootcampekrƑl készített összehasonlítást, amelyek aktív vállalati partnerkapcsolatokkal rendelkeznek az IT-szektorban, így céljuk, hogy a tanfolyamot követƑen elhelyezkedési lehetƑséget is kínáljanak hallgatóiknak. Következik a 6 legfontosabb szempont azok számára, akik hónapokon belül programozóként szeretnének új karriert kezdeni. 

 

1. Három év alatt hatszorosára nƑtt a bootcampeken végzettek száma Észak-Amerikában

Az elsƑ bootcampek 2013-ban indultak Észak-Amerikában, és hallgatóik száma öt éve alig haladta meg a 2 ezer fƑt. A statisztikák szerint azonban az Egyesült Államokban és Kanadában 2016-ban már csaknem 18 ezren vettek részt az átlagosan 3 hónapig tartó képzéseken. 

 

A gyakorlatorientált, intenzív képzést kínáló bootcampek a 3-5 éves, jelentƑs részben elméleti hátteret oktató egyetemi képzések alternatívájaként jelentek meg hazánkban, és a felsƑoktatási intézményekkel szemben a gyakorlati programozásra helyezik a hangsúlyt. 

 

Az itthoni bootcampek hallgatói alapvetƑen a munkaerƑpiacon már tapasztalatot szerzett, általában 21 és 45 év közötti korosztályból kerülnek ki, s többségük semmilyen szoftverfejlesztƑi elƑképzettséggel nem rendelkezik. 

 

2. JellemzƑen 4 hónapos, nappali képzések indulnak

A hazai bootcampek többsége – így a Codecool, a Green Fox, a METU JUMP, a PROGmasters, a [r]eaktorlabs és a Training360 – csak munkaidƑben teljesíthetƑ, nappali képzést kínál. Aki munka mellett szeretné szoftverfejlesztƑvé képezni magát, annak a Braining Hub csinál 6 hónapos, esti és hétvégi képzést. 

 

A programozó tanfolyamok 16-18 hétig tartanak, ettƑl csak a már említett Braining Hub, valamint a Codecool gyakorlata tér el. Utóbbi képzése ugyanis 18 hónapig tart, amely 1 év oktatást és 6 hónap szakmai gyakorlatot tartalmaz. Ennek ellenére a hallgatói nagyjából ugyanannyi idƑt töltenek az iskolában, mint a 4 hónapos képzések résztvevƑi, mivel a Codecoolnál csak minden második héten, 9 és 14 óra között van iskolai oktatás, kéthetente pedig otthon tanulnak a diákok. 

 

3. Nem könnyƱ bejutni a hallgatók közé

A hazai bootcampek többsége erƑs elƑszƱrést végez azok körében, akik szoftverfejlesztést szeretnének tanulni. Az intézmények felmérik a jelentkezƑk kognitív készségét, személyiségét, motivációit és AC tesztek segítségével kooperációs képességét is, valamint legalább alapfokú, de inkább középszintƱ angoltudást is elvárnak a diákjaiktól. A PROGmasters ezeken túl – egyedüliként – a leendƑ hallgatók tanulási és programozási alapképességeit is vizsgálja egy programozási felvételi vizsga keretében (amelyhez ingyenes tananyagot biztosít a Java programozás alapjairól).  

 

„Ennek fényében nem meglepƑ, hogy például a PROGmasters esetében a jelentkezƑk csupán 2 százalékából lesz hallgató, ugyanakkor az elmúlt 3 évben valamennyi végzƑsünknek sikerült fejlesztƑként elhelyezkednie” - mondja Filep Szabolcs, az összehasonlítást készítƑ PROGmasters alapítója.

 

4. A tandíj átlagosan 1 millió forint, de van halasztott részletfizetés 

A tandíjat tekintve jelentƑs különbségek vannak a bootcampek között. A képzések díjai az ingyenestƑl a bruttó 3,5 millió forintig terjednek, ám az oktatási intézmények többsége biztosít a hallgatók számára egy jellemzƑen 18 hónapos halasztott részletfizetési konstrukciót, amelyet csak az elhelyezkedést követƑen kell elkezdeni törleszteni. 

 

Így akár nulla forint befizetése mellett is elvégezhetƑek a tanfolyamok, ám annak, aki a halasztott fizetést választja, általában 1 éves hƱségidƑt kell vállalnia leendƑ munkahelyén. Az elƑre fizetƑ hallgatók viszont több helyen is jelentƑs kedvezményt kapnak.

 

Egyedül a Training360 kínál ingyenes képzést valamennyi hallgatónak, ennek költségeit ugyanis a leendƑ munkáltató állja. Viszont amennyiben a diák nem végzi el tanfolyamot vagy nem fogadja el a Training360 vagy partnerei által adott állásajánlatot, úgy ki kell fizetnie a nagyjából bruttó 1,9 milliós tandíjat.

 

5. Egy bootcampet végzett diák annyit kereshet, mint egy frissdiplomás…

„Sokak számára meglepƑ lehet, hogy egy 4 hónapos bootcampet végzett munkavállaló kezdƑ fizetése megegyezhet egy egyetemet végzett, frissdiplomás szoftverfejlesztƑ keresetével, pedig ez a helyzet manapság Magyarországon.” - összegez Filep Szabolcs. 

 

Az összehasonlításban szereplƑ szoftverfejlesztƑ tanfolyamok között ugyanis több olyan is van, amelyik minimum bruttó 350-380 ezres kezdƑ fizetést ígér a végzett hallgatóknak. 

 

„Statisztikáink alapján ráadásul a nálunk végzettek bruttó 350 és 460 ezer forint közötti kezdƑ fizetéssel indulnak a pályán, és jövedelmük ezt követƑen a piaci átlagnak megfelelƑen emelkedik, azaz 2-5 éven belül elérik a bruttó 620 ezer és 1,2 millió forint közötti bért" - teszi hozzá a PROGmasters alapítója. 

 

6. …Arra viszont érdemes figyelni, hogy jár-e pénzügyi garancia a hallgatóknak

Az itthoni bootcampek gyakorlatilag az összes budapesti IT-céggel kapcsolatban állnak, és az a céljuk, hogy a versenyszférában helyezzék el a végzƑs diákjaikat. 

 

„Ugyanakkor nagyon fontos tisztában lenni azzal, hogy csak az intézmények egy része ad pénzügyi garanciát is arra, hogy olyan munkahelyet talál majd a végzƑs hallgatóinak, amely a korábban ígért bruttó fizetést kínálja számukra” - figyelmeztet Filep Szabolcs. 

  

A fƑvárosi bootcampek közül a METU JUMP és a PROGmasters a tandíj összegének felére szóló pénz-visszafizetési garanciát ad arra az esetre, ha a hallgató a végzést követƑ 3 hónapon belül mégsem jut szoftverfejlesztƑi munkához. A Codecool pedig a teljes képzési díjat elengedi annak a hallgatónak, akinek nem tud álláshelyet biztosítani a másfél éves képzés után. 

 

 

 
 
 

KapcsolĂłdĂł cikkek

 

Belépés

 

 

RegisztrĂĄciĂł