Minden ötödik hazai cég tervezi a mesterséges intelligencia használatát

Megoszlik a vállalatok hozzáállása a mesterséges intelligencia egyre nagyobb térnyerésével kapcsolatban. A cégek egy része már használ mesterséges intelligenciára épülŇĎ megoldásokat, és bár többen is tervezik a közeljövŇĎben ilyen szoftver bevezetését hatékonyságuk növelése érdekében, jelentŇĎs arányban számolnak be kétségekrŇĎl is. A Profession.hu legújabb kutatásában 197 vállalatot kérdezett meg tapasztalataikról, terveikrŇĎl és esetleges félelmeikrŇĎl e témában.

A felmérés alapján jelenleg a válaszadók 15 százalékának van tapasztalata olyan eszközök, programok, technológiák használatával kapcsolatban, ahol a gépek az ember bizonyos képességeit másolják le vagy adathalmazokból vonnak le következtetéseket, hoznak döntéseket, tehát mesterséges intelligenciára épülnek. A mesterséges intelligencia munkafolyamatokban történŇĎ hasznosításához vegyes érzelmekkel állnak a cégek, megosztó jelenségnek mondható: sokan hasznosnak tartják, de jelentŇĎs az aggodalom is ezzel kapcsolatban.

 

 

MI bevonása a munkafolyamatokba

 

A válaszadók 62 százaléka mondta, hogy még sosem használt, míg negyedük nem tudja, hogy használt-e már az MI alapú megoldást. A tapasztalattal rendelkezŇĎk spontán említéseinél magasan vezet a ChatGPT, emellett szerepeltek még a fordító- és számlázó programok vagy egyéb kommunikációs eszközök megjelölései. Támogatott kérdésfeltevéskor jelentŇĎsen többen jelezték, hogy van tapasztalatuk ezen a területen: 92% internetes keresŇĎt, 46% beszéd- és arcfelismerŇĎ rendszert, 33% drónt, 30% ChatGPT-t, 28% virtuális asszisztenst, 21% robotot, 13% képelemzŇĎ szoftvert és 8% önvezetŇĎ autót jelölt meg, míg mindösszesen 3% azok aránya, akik egyiket sem alkalmazták még.

 

„A kutatásból kiderült, hogy a válaszadó cégek 13 százalékánál használnak már valamely területen MI-t. Közülük a többség az adatelemzés, chatbot, könyvelés-számlázás, diagnosztika, robotizálás, sourcing területén vette igénybe ezt a lehetŇĎséget. Nagy a bizonytalanság és alacsonynak mondható az affinitás az MI jövŇĎbeni alkalmazásával kapcsolatban a vállalatoknál: csupán 20 százalékuk tervez bármilyen területen ilyen eszközöket, programokat alkalmazni. Akik gondolkoznak a használatukon, fŇĎként a gyártás, adminisztratív területek, e-learning, grafika, marketing (keresŇĎoptimalizálás, content gyártás), diagnosztika, raktározás, szállítmányozás, tervezés, toborzás, ügyfélszolgálat területét nevezték meg” – mondta el a felmérés eredményeirŇĎl DencsŇĎ Blanka, a Profession.hu piackutatási és üzletfejlesztési szakértŇĎje.

 

 

Bizalom és várakozás a munkaerŇĎfelvétel terén

 

A megkérdezettek 4 százaléka alkalmazta már a toborzás területén is, a mesterséges intelligencia megítélése ezen a területen pozitív képet mutat: az általános vélekedés szerint a segítségével növelhetŇĎ a hatékonyság. A túlnyomó többség (76%) a toborzásra szánt idŇĎ lerövidülését látja elŇĎnyként az MI-hez kapcsolódóan, harmaduk az objektívebb döntéshozás támogatását, negyedük jelölte meg a szakmai segítséget, 19% a potenciálisan jobb jelöltek kiválasztását és közel ennyien a jelöltélmény javulását. 6% szerint semmilyen pozitív hatással nem jár az MI bevonása a toborzásba.

 

A válaszadók több, mint fele szerint pozitív hatással lenne a mesterséges intelligencia a toborzási folyamatra általánosságban véve, és a megfelelŇĎ jelentkezŇĎk megtalálását is támogatná. Ezzel párhuzamosan csak 30% azok aránya, akik szerint pozitívan hatna az emberi erŇĎforrás toborzására szakosodott szakemberek munkájára vonatkozóan és 23% szerint ez kifejezetten negatív hatással járna a jövŇĎben. 

 

A válaszadók az MI nyújtotta lehetŇĎségeket elsŇĎsorban a toborzási kampányok tervezésében (72%) és kiértékelésében (85%) tudják elképzelni. A megfelelŇĎ jelöltek megtalálásához 77% használná, míg az álláshirdetés megírásához 64%, a minŇĎségi jelöltek kiválasztásában pedig 53%. Ezeken a területeken kívül az adatelemzést, az adminisztrációt és az interjúztatást említették. 

 

A toborzás során használt MI eszközökbŇĎl származó adatokat, információkat a válaszadók fele hitelesnek tartja, de 9 százalékuk nem bízna ezekben, a többiek pedig bizonytalanok a kérdésben.

 
 
 

Kapcsolódó cikkek

 

Belépés

 

 

Regisztráció