Gyorsabb, kiszåmíthatóbb és olcsóbb a formatervezésiminta-oltalom szerzés az EU-ban

Az Európai Unió Bizottsága két javaslatból álló csomagot fogadott el a formatervezési minták (design) oltalmára vonatkozó uniós jogszabályok korszerƱsítésére. A javaslatok a Bizottság 2020. novemberében elfogadott szellemi tulajdoni Cselekvési Tervében foglalt célkitƱzésre épülnek és Unió-szerte olcsóbbá, gyorsabbá és kiszámíthatóbbá teszik a designokra vonatkozó oltalomszerzést. Az uniós formatervezésiminta-oltalomra vonatkozó rendelet és irányelv korszerƱsítésére irányuló javaslatok modernizálják az oltalomra vonatkozó meglévƑ szabályozási keretet és a felülvizsgált szabályok hozzá fognak járulni a vállalkozások innovációs feltételeinek további javításához.

A két javaslat törekszik a formatervezési minták uniós szintƱ lajstromozására vonatkozó eljárás egyszerƱsítésére és észszerƱsítésére. Ennek megfelelƑen az új szabályok egyszerƱbbé teszik a formatervezési minták bemutatását a bejelentésben (például lehetƑvé teszik videofájlok benyújtását), lehetƑség nyílik egyazon bejelentésben egynél több formatervezési minta benyújtására, valamint csökkennek az oltalom elsƑ tíz évére fizetendƑ díjak, hozzáférhetƑbbé, hatékonyabbá és megfizethetƑbbé válik a lajstromozott formatervezésiminta-oltalom, különösen az egyéni tervezƑk és a kkv-k számára. 

 

Az új szabályozási keret biztosítja az uniós szintƱ és a nemzeti formatervezésiminta-oltalmi szabályok egymást kiegészítƑ jellegét, például a formatervezési minták lajstromozására vonatkozó követelmények vagy a lajstromozott formatervezési minták megsemmisítésére vonatkozó szabályok egyszerƱsítése tekintetében. Ez hozzá fog járulni ahhoz, hogy a vállalkozások Európa-szerte egyenlƑ versenyfeltételek mellett mƱködhessenek.

 

 

Fontos változás még, hogy a formatervezési mintákról szóló irányelvbe uniós szintƱ „javítási záradék” kerül, amely hozzájárul a verseny megnyitásához és fokozásához a pótalkatrészek piacán. Ez különösen fontos a gépjármƱ-javítási ágazatban, amelynek esetében valamennyi uniós országban jogilag lehetƑvé kell tenni, hogy egy adott gépjármƱ eredeti megjelenésének helyreállítása érdekében javítás céljából reprodukálni lehessen azokat a karosszériaelemeket, amelyeknek az eredetivel „kötelezƑen azonosnak” kell lenniük. A javasolt „javítási záradéknak” csak a jövƑbeli formatervezési mintákra kellene azonnali joghatással rendelkeznie, míg a már oltalomban részesített formatervezési minták egy tízéves átmeneti idƑszak alatt továbbra is élveznék az oltalmat. 

 

A két javaslat rendes jogalkotási eljárás keretében történƑ elfogadás céljából most az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament elé kerül. A javaslatok elfogadását követƑen az uniós tagállamoknak két éven belül át kell ültetniük nemzeti jogukba az irányelvben foglalt új szabályokat. A rendelet módosításainak többsége röviddel (3 hónappal) a hatálybalépését követƑen válik alkalmazandóvá, míg a többi csak a szükséges felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok elfogadása után (18 hónappal a hatálybalépést követƑen). 

 
 
 

Belépés

 

 

RegisztrĂĄciĂł