Indul az Innovat√≠v Iskola Program √ļj tan√©ve

Októberben ismét elindul az Innovatív Iskola Program. Még lehet jelentkezni a programba, amelynek jelenleg 157 iskola a tagja. Falusi, városi, nagyvárosi, állami, egyházi és alapítványi iskola egyaránt megtalálható a tagok között, ugyanis a program testreszabott megoldásokat és támogatást kínál minden résztvevŇĎnek. Az iskolák tanárai a Microsoft Learn képzéseken sajátíthatják el mindazt a tudást, amellyel az órák játékosabbak, színesebbek lehetnek, a diákok pedig olyan készségekre tehetnek szert, amelyekre leginkább szükségük lesz a jövŇĎ munkaerŇĎpiacán.

Két év: ennyi idŇĎ elegendŇĎ általában egy iskola számára ahhoz, hogy meghonosítsa azokat a módszereket, amelyekkel az oktatást élményszerŇĪbbé és hatékonyabbá lehet tenni digitális megoldások alkalmazásával. A Microsoft által globálisan 2008-ban, Magyarországon 2012-ben elindított Innovatív Iskola Programhoz Magyarországon az elmúlt tíz évben 157 iskola csatlakozott. Ennyi iskola tette meg azt az utat, amely segített felszabadítani a helyi kreatív energiákat, levenni terheket a pedagógusok válláról és tanulóközpontúvá, jövŇĎállóvá tenni az oktatást. A programhoz az idén is lehet még csatlakozni!

 

Az innovatív iskolák tanárai és vezetŇĎi szakmai képzésen vehetnek részt, amelyek során megismertetik velük a Microsoft technológiákat, illetve a szerepkörükhöz és céljaikhoz kapcsolódó szórakoztató, irányított és gyakorlatias tartalmakat. A Microsoft Learn képzésprogramnak több szintje van:  Microsoft Educator, Advanced Educator és a Microsoft Innovative Educator Expert.

 

 

A leginkább elkötelezett tanárok ezen szintek elvégzésén felül a Microsoft Educator Trainer minŇĎsítést is megszerezhetik, amelynek birtokában maguk is összeállíthatják és taníthatják a saját oktatási anyagukat. Microsoft Innovative Educator Expert minŇĎsítéssel már 124 tanár rendelkezik Magyarországon, amely kiemelkedŇĎ számot mutat a környezŇĎ országokhoz képest és ahhoz képest, hogy egész kelet-közép-európai régióban összesen 1251 expert képesítéssel rendelkezŇĎ tanárt tartanak számon.

 

A képzések anyagát a tananyagba beépítve az órák játékosabbakká válnak és olyan készségek adhatók át a diákoknak, amelyekre leginkább szükségük lesz a jövŇĎ munkaerŇĎpiacán. A tanárok szerint idŇĎt tudnak megtakarítani az új megközelítésnek köszönhetŇĎen, és jobban megtalálják a hangot a diákokkal, akik nyitottabbak és aktívabbak az órákon.

 

Tószegi Attila, a Herman Ottó Általános Iskola és Tudásközpont igazgatója, egyben a program szakmai vezetŇĎje elmondta: az utóbbi három évben nŇĎtt hét-nyolcszorosára az Innovatív Iskola Programban résztvevŇĎ iskolák száma. Ebben jelentŇĎs szerepe volt a járványhelyzet miatti korlátozásoknak, és ezért a távoktatás rohamos elterjedésének. Ugyanakkor, a programvezetŇĎ szerint, az egyéni igényekre szabott „edzéstervek” is nagyban hozzájárultak a program népszerŇĪségéhez.

 

„A digitális oktatás nem elsŇĎsorban a távoktatásról szól” – húzta alá a programvezetŇĎ. „Minden iskola a saját lehetŇĎségeihez, igényeihez mérten használja fel azokat a megoldásokat, amelyeket mi átadunk nekik. Mi abban erŇĎsítjük meg az iskolákat, hogy megtalálják a saját útjukat – ehhez adjuk meg a kereteket.  Fontos, hogy nem egyféle, uniformizált iskolát szeretnénk, hanem a hazai programot teljes mértékben a magyar viszonyokhoz adaptáltuk, hogy mindenki a saját adottságaiból tudja a legtöbbet kihozni.” Kiemelte: az Innovatív Iskola Program egyik kulcsszava a támogatás, hiszen nincsenek konkrét elvárások, hanem az adott iskola igényei szerint alakítják a képzéseket. „Egy kistelepülésen van nagyjából 80-100 diák és 15 tanár, míg egy fŇĎvárosi nagyobb gimnáziumban akár ezer diák és 70-80 tanár is lehet” – magyarázta Tószegi Attila. „Ma már nincs olyan településtípus az országban, ahol ne lenne Innovatív Iskola, ráadásul a program minden fenntartóhoz is eljutott, így van állami, egyházi és alapítványi iskola is a programban.”

 

Az Innovatív Iskolák közül is kiemelkednek az úgynevezett Showcase iskolák, vagyis azok a „kirakatiskolák”, ahol példamutató módon alkalmazzák a tanulóközpontú, jövŇĎbemutató oktatási módszereket és egy életen át tartó tanulásra ösztönzik a diákokat. Ilyen iskolából az elmúlt tanévben 17 volt Magyarországon, ami világviszonylatban is magas szám, figyelembe véve, hogy mindössze 356 ilyen iskola van világszerte. Ezek között van olyan iskola, ahol az élményszerŇĪ tanulást, tanítást helyezték a fókuszba, amihez nem csak a stratégiát változtatták meg, hanem a pedagógiai módszereket is. Tószegi Attila szerint a XXI. századi tanulástervezés elsajátítása szolgálja a legjobban a program célkitŇĪzéseinek elérését.

 

„Mi megadunk minden tŇĎlünk telhetŇĎ segítséget az iskoláknak és ahol erre megvan a nyitottság, ott valóságos csodák történnek” – mutatott rá Tószegi Attila. Példaként említett olyan, a kiégés határán lévŇĎ tanárt, aki az expert tanárok közösséghez csatlakozva talált ismét magára, új kihívásokra és fejlesztett díjnyertes interaktív digitális oktatóanyagot a ClassNote alkalmazásban.

 

„Számunkra is inspiráló látni, hogy nagyon szépen haladunk és egyre nagyobb az igény rá, hogy ilyenfajta támogatást kapjanak az iskolák. A számok pedig önmagukért beszélnek” – mondta el a szakember, aki szerint a jövŇĎben tovább fog emelkedni az Innovatív Iskola Programhoz csatlakozó iskolák és a Microsoft Expert Programban résztvevŇĎ tanárok száma.

 

A Showcase School Programról ezen az oldalon, a Microsoft Educator Programról pedig ezen az oldalon érhetŇĎ el bŇĎvebb információ.

 
 
 

Kapcsolódó cikkek

 

Belépés

 

 

Regisztráció