Ezek lesznek a j√∂vŇĎ technol√≥giai trendjei a Deloitte szerint

2020 januárjában minden cégnek jól átgondolt tervei voltak a jövŇĎre: a COVID-19 azonban felülírta a feltételezéseket, a stratégiák érvényüket vesztették. Példátlan sebességgel váltak alkalmazkodóbbá és reszponzívabbá a szervezetek. A 2021-es terveket már olyan vezetŇĎk készítették, akik 2020-ban bizonyították ellenállóképességüket. A Deloitte 12. alkalommal készített éves összefoglaló tanulmányt a jövŇĎ technológiai trendjeirŇĎl. 

„Az idei Tech Trends 2021 fŇĎ témája az ellenállóképesség. A technológia világában ez azt a makacs elhatározást jelenti, hogy egy szervezet a felforgató változások közepette is alkalmazkodik és érvényesül. A Deloitte tanulmánya szerint a pandémia váratlan átalakulást hozott: a legtöbb szektorban felgyorsította a digitális átállást, nem csupán a mŇĪködési hatékonyság javítása miatt, hanem a rugalmasság elérése okán. A kereslet és kínálat, a fogyasztói szokások drámai ingadozására való gyors reagálási képesség igénye a digitalizáció motorja. Nem csak a digitális átállás gyorsult fel: a tervezési szakasz is drámaian redukálódott – a munka jövŇĎjérŇĎl szóló vezetŇĎi beszélgetések idŇĎhorizontja évekrŇĎl hetekre változott” – foglalta össze a tanulmány fŇĎ üzenetét Kiss Dániel, a Deloitte Technológiai tanácsadás üzletágának partnere.

 

Rövid távú prognózis: mit hozhat 2021 és az azt követŇĎ idŇĎszak a technológia világában?

A Tech Trends 2021 tanulmány fŇĎbb megállapításai a következŇĎ 18-24 hónapra:

 

„Nagyvállalati technológia szempontjából legfontosabb a vállalati stratégia és a technológiai stratégia összehangolása. Nagyon fontos foglalkozni a kritikus alaprendszerek jövŇĎjével, a felhŇĎ felhasználási lehetŇĎségeivel a digitális bevándorlók esetén. ElŇĎtérbe kerülnek az ún. „low-code” és „platform-first” stratégiák a legacy rendszerek kivezetésére. Kiemelten fontos még az ellátási lánc átalakításának tervezése is” – mondta el Kiss Dániel.

 

Adatok területén megfigyelhetŇĎ lesz a mesterséges intelligencia iparosítása ún. „MLOps” megoldásokkal. Súlypontáthelyezés várható az adatok felhasználása terén: emberi felhasználásáról gépi felhasználásra. A kiberbiztonság kérdése is különös figyelmet érdemel.

 

Ember és gép interakciója szempontjából a jövŇĎ munkahelyével kapcsolatos trendek követése és a digitális élmény folyamatos fejlesztése továbbra is idŇĎszerŇĪ. Megjelennek a szervezeti sokféleséget, méltányosságot és befogadást támogató technológiák. 

 

Hosszútávú prognózis: mi várható a következŇĎ évtizedben?

Az elmúlt 12 év technológiai trendjei alapján a fejlŇĎdés ívét három szakaszra lehet bontani: a 2010-es évek innovációs szakaszára, amely lehetŇĎvé tette a második szakasz - a 2020-es évek elejének - disztruptív megoldásait. A harmadik szakasz az elŇĎttünk álló évtized, melyet a jövŇĎ horizontjának üzleti és technológiai stratégiái formálnak: univerzális, zökkenŇĎmentesen integrálható interfészek, melyek képesek elŇĎre jelezni és kielégíteni az emberi igényeket. A mesterséges intelligenciára épülŇĎ exponenciális intelligencia képes lesz emberi érzelmeket felismerni és reagálni ezekre. Emellett a külsŇĎ környezetet megfigyelésével és helyes értelmezésével válik alkalmasság szinte bármilyen feladat elvégzésére. Eközben a szubatomi részecskék tulajdonságait kihasználva a kvantumszámítógépek képesek lesznek megoldani a mai szuperszámítógépek számára még túl összetett problémákat.

 

Az ember és a gép kapcsolata tovább erŇĎsödik, ugyanakkor átlátható és természetes módon a végletekig egyszerŇĪsödik. A gépek adat feldolgozási képessége addig fejlŇĎdik, míg elérkezünk a csaknem „mindenttudó gépek” korába, mikor az adat hozzáférés és megértés nem csak a korrelációk, de az okok és okozatok felismerésére is képessé teszi az üzleti megoldásokat. A korlátlan számítási kapacitás a technológia számos új felhasználási lehetŇĎségét fogja megnyitni.

 

“Mindezek mellett fontos hangsúlyozni, hogy a feltörekvŇĎ technológiáknak szilárd alapokon kell állnia, köztük az üzletileg megalapozott IT funkciók fejlesztésén, a kiberbiztonsági, szabályozói és etikai kockázatok megfelelŇĎ kezelésén és az alaprendszerek korszerŇĪsítésén” – állapította meg Kiss Dániel. 

 

 
 
 

Kapcsolódó cikkek

 

Belépés

 

 

Regisztráció