A Xerox komoly eredményeket ért el a biztonsági megoldások terén

A neves kutatócég, az IDC elsŇĎ, a biztonság területére fókuszáló MarketScape jelentése a Xerox-ot olyan vezetŇĎ szolgáltatóként nevezte meg, amely komoly eredményeket ért el a vállalati biztonság, illetve a széles körŇĪ nyomtatás-és dokumentumbiztonsági megoldások fejlesztése terén.

A Xerox megközelítése szerint az IT biztonsági fenyegetéseket akkor kell kezelni, mielŇĎtt azok valóban problémává válnának. Ennek szellemében a menedzselt nyomtatási szolgáltatásaikat (MPS) úgy fejlesztették, hogy a gépeken a biztonsági funkciókat könnyen be lehessen állítani, a kármentesítés automatizáltan mŇĪködjön, a behatolásokat pedig nyomon lehessen követni a berendezéseken, a dokumentumokban, illetve az adatokban is.

 

„Az elmúlt hat évben az IDC MarketScape jelentése a Xerox-ot folyamatosan a vezetŇĎ szolgáltatók közé sorolta a menedzselt nyomtatási– és dokumentumbiztonsági, illetve a dokumentumokat kezelŇĎ munkafolyamat szolgáltatásai révén. Ezen sikerek mögött a biztonság kérdése és az a megközelítés, ami a vállalatot az IT-védelem tekintetében jellemzi kulcstényezŇĎnek számított.” – hangsúlyozta Robert Palmer, az IDC Imaging, Printing and Document Solutions csoportjának kutatási igazgatója.

 

Az új IDC MarketScape jelentés megállapítja, hogy a Xerox széles körŇĪ nyomtatás- és dokumentumbiztonsági megoldást kínál, amely felöleli az eszközöket, a módszertant és a szolgáltatásokat annak megfelelŇĎen, hogy mire van pontosan szükség az adatok, a dokumentumok, vagy a berendezések védelme során. Ugyanakkor a Xerox biztonságtechnikai módszertana a többszintŇĪ megközelítésre épül, azaz a berendezések védelmét veszi kiinduló pontként, és onnan továbblépve bŇĎvíti a biztonsági hálót az ügyfelek applikációiban, IT infrastruktúrájában.

 

 

A Xerox MPS megoldásainak a középpontjában az üzleti ökoszisztéma - eszközök, adatok és a dokumentumok - folyamatos biztonsági ellenŇĎrzése áll az alábbiak szerint:

  • A berendezések biztonságáról a Xerox eszközökbe beépített McAfee szoftver gondoskodik, amely megelŇĎzi a fájlok károsodását és a rosszindulatú támadásokat. A Xerox többszintŇĪ biztonsági megközelítést alkalmaz a berendezéseinél, hogy megvédje azokat és útját állja, észlelje, jelentse a fenyegetéseket.
  • A dokumentumok biztonságát a Xerox Secure Print Management megoldása szavatolja, ami többek közt PIN kóddal azonosítja a felhasználókat, hogy a dokumentumok egy percig se maradjanak felügyelet nélkül. 
  • Az adatok biztonságát az információ titkosítása garantálja a Xerox berendezéseken, akár fogadják azokat, akár továbbítják. Nagyobb védelmet igénylŇĎ dokumentumoknál mikrotext, vízjel és QR-kód is rendelkezésre áll az információ megóvása érdekében. A Xerox User Analytics szolgáltatása további biztonsági szintet képvisel, miután rajta keresztül nyomon követhetŇĎ, hogy ki, mikor, mit nyomtatott, így a belsŇĎ visszaélések is megakadályozhatóak.

 

„Miután megismertük, megértettük, hogy az emberek hogyan használják a dokumentumokat, a berendezéseiket, valamint azt, hogy a dokumentumok, eszközök milyen szerepet játszanak az üzleti folyamatokban, pontosan látjuk azt is, hogyan lehet az MPS biztonsági megoldásait még inkább az adott szervezetre igazítani. Mi a Xerox-nál nem csupán gépekben, dokumentumokban, felhasználókban gondolkodunk, hanem az egész üzleti életciklust figyeljük, és olyan megoldást dolgozunk ki, ami természetes módon illeszkedik az adott ügyfélkörnyezetbe.” –hangsúlyozta Ted Dezvane, a Xerox Menedzselt Dokumentum Szolgáltatásokért felelŇĎs alenöke.

 

Az idei év elején a Xerox végrehajtotta történetének legnagyobb termékváltását, és bevezetett 29 új ConnectKey kompatibilis nyomtatót, illetve multifunkciós berendezést, amelyeket egytŇĎl-egyig felvértezett biztonságos, helytŇĎl függetlenül használható megoldásokkal, felhŇĎ-kapcsolattal, termelékenységet támogató funkciókkal és applikációkhoz való hozzáféréssel. Az új ConnectKey portfolió a hagyományos nyomtató berendezéseket átalakítja okos, összekapcsolódó munkahelyi asszisztensekké, amelyek nem csupán reflektálnak napjaink üzleti életének elvárásaira, hanem a többszintŇĪ biztonsági funkciók révén szavatolják is a rendszer alkotóelemeinek, illetve a sebezhetŇĎ pontjainak az átfogó védelmét.

 

Az IDC MarketScape jelentése szerint az iparágon belül a Xerox biztosítja az egyik legszélesebb MPS kínálatot különbözŇĎ belépési pontokkal, ami azt jelenti, hogy a biztonságos nyomtatáshoz hozzáférést nyújtó szolgáltatásaik igazodnak az ügyfelek igényeihez függetlenül a vállalkozások méretétŇĎl és jellegétŇĎl.

 
 
 

Kapcsolódó cikkek

 

Belépés

 

 

Regisztráció