A Digitális Jólét Program részletes digitális stratégiát tartalmaz

A Digitális Jólét Program elfogadásával, 2015. decemberében, arról is döntött a Kormány, hogy több területen részletes digitális stratégiát kell megalkotni.

Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájának (DOS), Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiájának (DGYS), Magyarország Digitális Exportfejlesztési Stratégiájának (DES) és Magyarország Digitális Startup Stratégiájának (DSS) megalkotásában közel száz (szakmai és civil szervezetekbŇĎl, piaci vállalkozásokból valamint az egyetemi és tudományos szférából felkért) szakértŇĎ mŇĪködött közre. Az egyes stratégiák megalkotását – a munkacsoportok vezetŇĎinek koordinációja mellett - szakértŇĎi csoportok egy évig tartó munka során végezték el: megfogalmazták a részletes stratégiákat, közremŇĪködtek azok szakmai és közigazgatási egyeztetésében, valamint kidolgozták és elŇĎkészítették a stratégiák hatékony végrehajtásának rendszerét és menetrendjét. Az elŇĎkészítŇĎ munka egy éve során a munkacsoportok közel 200 tanácskozást tartottak és mintegy 2 gigabyte mennyiségŇĪ szöveg, video és audio dokumentumot hoztak létre.

 

static1.squarespace.com

 

A szakértŇĎk által készített dokumentumok szerzŇĎi jogának korlátlan és kizárólagos megváltására a vonatkozó közbeszerzési szabályok szerint került sor, a szakértŇĎ-szerzŇĎket egy általuk megbízott, az egyes szerzŇĎi közösségeket tömörítŇĎ szervezet képviselte az eljárások során. A szerzŇĎi munka ellenértéke - az elŇĎzetes értékbecslések alapján az ilyen jellegŇĪ szakmai munka során visszafogottnak számító – átlagosan 12.000 forint óradíj volt, amely díjazási számítást a szerzŇĎk elfogadtak. A négy digitális stratégiát a szakmai fórumok részletesen és több alkalommal tárgyalták, majd elfogadták és a Kormány számára is elfogadásra ajánlották. A digitális stratégiákat a Kormány elfogadta, így a munka elsŇĎ szakasza eredményesen lezárult és megindult a végrehajtás folyamata.

 
 
 

Kapcsolódó cikkek

 

Belépés

 

 

Regisztráció