A digit√°lis √°talakul√°st akad√°lyozza az elavult technol√≥gia infrastrukt√ļra

A Pierre Audoin Consultants (PAC) piacvezetŇĎ független kutatócég által készített és a Fujitsu által ma közzétett tanulmány szerint az elavult technológia tartja vissza Európa vállalatait a digitális átalakulás valódi elŇĎnyeinek hasznosításától. 

A több mint 500 nagyvállalati üzleti és IT-döntéshozó bevonásával készített vizsgálatban a megkérdezettek több mint fele (57%-a) beismerte, hogy technológiai infrastruktúrája nehezen tart lépést a digitalizációval járó fokozott követelményekkel.

 

A Fujitsu megbízásából több európai ország üzleti alkalmazásszolgáltatás-trendjeinek feltérképezésére végzett vizsgálat a digitális átalakulás legfontosabb technológiai kihívásait állította a középpontba: az SAP és Oracle szoftverberuházásokat befolyásoló jövŇĎbeni trendeket és stratégiákat, valamint a régi technológiai infrastruktúra átalakításának és a produktivitás optimalizálásának lehetŇĎségeit.

 

A készületlenség magas fokát bizonyítja az is, hogy bár a digitális átalakulás számos lehetŇĎséghez juttatja a vállalatokat, még mindig nem jelent kiemelt prioritást az üzleti tervekben. A Fujitsu és a PAC megállapították, hogy a vállalatok alig több mint 10%-a véli úgy, hogy élen jár a digitális átalakulásban, és mindössze 17% tartja „élet-halál” kérdésnek jövŇĎje szempontjából a digitális technológiát. 42% úgy véli, hogy bár a digitális technológiának lesz hatása, kevésbé fontos más kihívásoknál, pl. a gazdasági szempontoknál. 

 

„MeglepŇĎ, hogy milyen kevés vállalat aknázza ki jelenleg teljes körŇĪen a digitális átalakulás elŇĎnyeit, ugyanakkor bátorító, hogy a következŇĎ 1-3 évben jelentŇĎs elŇĎrelépés várható ezen a téren. Arra számítunk, hogy a vállalatok egyre inkább a felhŇĎbe helyezik át a feladatokat, alkalmazásokat, és az üzleti reagálókészség javításán túl az IT-költségvetés eredményes felhasználása érdekében is jelentŇĎs intézkedéseket hoznak. Ezzel párhuzamosan sok szervezet tovább küzd azzal, hogy évtizedekkel ezelŇĎtt fejlesztett, a terhelés alatt lassan összeomló szoftvereken futtatja kritikus folyamatait” – mutatott rá Ravi Krishnamooorthi, a Fujitsu EMEIA-régió alelnöke és üzleti tanácsadási, digitális és alkalmazásszolgáltatásokért felelŇĎs vezetŇĎje.

 

„A legtöbb nagyvállalat egész egyszerŇĪen azért szembesül kihívásokkal, mert nem a digitális korra szervezŇĎdött. Jóllehet sokan közülük szép eredményekkel büszkélkedhetnek, most új piaci szereplŇĎkkel, a digitális kor szülötteivel kell versenybe szállniuk. A sikeres versenyzés érdekében a backendtŇĎl a nagyvállalati alkalmazásokig, minden területen elkezdik átalakítani technológia infrastruktúrájukat, ám elbátortalanítja ŇĎket az óriási választék és a szállítók portfóliói közötti nehezen értelmezhetŇĎ különbség. És nem csupán arról van szó, hogy ki kell választaniuk a cég digitális igényeinek megfelelŇĎ infrastruktúrát. Sokan azt is kezdik felismerni, hogy támogató dolgozói háttér nélkül a legkörültekintŇĎbben kidolgozott stratégia sem sokat ér” – nyilatkozta Nick Mayes, a PAC kutatási igazgatója. 

 

enterprisersproject.com

 

Az alkalmazások átalakítása 

A digitális átalakulást gátló tényezŇĎk listáján a technológiai és kulturális problémák állnak az elsŇĎ helyen – közöttük is a cégek elavult technológiája és infrastruktúrája, a digitális technológia régi rendszerekkel végrehajtandó integrációjának nehézségei, és a belsŇĎ IT-szervezetnél uralkodó kultúra megváltoztatásának kihívása. A válaszadók elmondása szerint különösen a régi alkalmazások jelentenek nagy terhet. Rontják a vállalat reagálókészségét, és nagy összegeket emésztenek fel a technológiai költségvetésbŇĎl, amit sokkal jobban lehetne hasznosítani az innováció támogatására.

 

A vizsgálat tanúsága szerint azonban jelentŇĎs változás várható a következŇĎ három évben. Jelenleg a válaszadók mindössze 20%-a helyezte át alkalmazásai több mint felét a felhŇĎbe. Ez a szám várhatóan több mint duplájára nŇĎ a következŇĎ három évben. A robotalapú folyamatautomatizáció is terjedni fog 2017-ben, fokozva a külsŇĎ és belsŇĎ folyamatok megbízhatóságát, sebességét és koncentráltságát. 

 

SAP S/4HANA

Az SAP S/4HANA az utóbbi idŇĎk legnagyobb SAP-innovációja az üzleti alapszoftverek terén. Nem egyszerŇĪen arról van szó, hogy a régi bevált ERP-rendszer új változata fut az SAP HANA platformon, hanem az alaprendszer mŇĪködése is gyökeresen átalakult. Mivel ez a szoftvercsalád következŇĎ generációja, szinte minden megkérdezett SAP-ügyfél fontos szerepet szán az új rendszernek digitális fejlesztési tervei megvalósításában. A vizsgálat szerint 2017 áttörést hoz az SAP S/4HANA bevezetésében. A megkérdezettek közel 40%-a egy éven belül projektet készül indítani folyamatai továbbfejlesztésére és mŇĪködési költségei csökkentésére. Az SAP S/4HANA sokféle elŇĎnyt kínál az üzleti terület számára, javítja a produktivitást, és támogatja a digitális korszak új üzleti modelljeit. A vállalatok a www.s4value.com webhelyen ismerkedhetnek a SAP S/4HANA-val.

 

Az Oracle felhŇĎalkalmazásai

Ha egy vállalat reagálókészsége javítása érdekében felhŇĎalapú alkalmazásokra áll át, az átalakulást támogató szoftverarchitektúrára is szüksége van. Azok, akik a megkérdezettek közül jelenleg vezetnek be Oracle-alkalmazásokat, fontos szerepet szánnak nekik szervezetük digitális stratégiájának megvalósításában. 21% már vezetett be Oracle alkalmazásokat, több mint 40% pedig egy éven belül tervezi a projekt elindítását. Az Oracle felhŇĎalkalmazásait dicséri az is, hogy a megkérdezett felhasználók közül senki nem tervezi a váltást más felhŇĎszolgáltatóra. Az alkalmazások bevezetése azonban nem mentes a nehézségektŇĎl – a válaszadók közel fele a belsŇĎ szakemberhiányt említette a bevezetési projekt legnagyobb kihívásaként. 

 

Produktivitás magasfokon

A vállalatok digitális átalakulásában eddig a technológia játszotta a fŇĎszerepet. Ha azonban egy szervezet nem rendelkezik megfelelŇĎ struktúrával vagy kultúrával a változó piaci igények kielégítésére, rövid életŇĪek lesznek a technológiával elért eredmények. A válaszadók többsége tisztában is van ezzel. Ennek ellenére mindössze 6%-uk vezetett be eddig teljes körŇĪen integrált produktivitásfokozó és csoportmunka-támogató eszközöket, és rendelkezik olyan dolgozókkal, akik képesek valóban hatékonyan kiaknázni a technológia elŇĎnyeit. A többségnél az eszközökben rejlŇĎ lehetŇĎségek maradéktalan hasznosítása még várat magára. A produktivitásfokozó eszközök jövŇĎbeni bevezetésénél a válaszadók azt tervezik, hogy az ügyféloldali csapatoknál hajtják végre elŇĎször fejlesztést. Ezzel gondoskodni tudnak arról, hogy a digitális átalakulás során az ügyfelek igényei álljanak a középpontban.

 
 
 

Kapcsolódó cikkek

 

Belépés

 

 

Regisztráció