Felf√ľggeszthetik a Facebook √ĀSZF-j√©t?

KiemelkedŇĎ jelentŇĎségŇĪ ügy került az Európai Bíróság elé, amely erŇĎs hatással lehet a globális digitális gazdaságra is. Az ügy a legfrissebb állomása az Egyesült Államok bŇĪnüldözési joga és az európai adatvédelmi szabályozás közötti ütközetnek, amely hivatalosan Max Schrems, osztrák adatvédelmi aktivista és a Facebook között zajlik. Ezt a kérdéskört fejti ki Kozma Zoltán, a DLA Piper Hungary ügyvédje.

Kozma Zolt√°n

Az eljárás nagy horderejŇĪ és minden olyan vállalkozás számára releváns, amelyek személyes adatokat továbbítanak az Európai Unió határait átlépve. Az Ír Adatvédelmi Biztos, Helen Dixon által kezdeményezett bírósági eljárásban, az Ír LegfelsŇĎbb Bíróság 11 kérdéssel fordult az Európai Unió Bíróságához (EUB), két jogintézményt érintve, amelyek az Európából származó személyes adatok továbbításának engedélyezését körvonalazzák: az Általános SzerzŇĎdési Feltételeket és az EU-USA Adatvédelmi Pajzsot. Amennyiben az EUB érvénytelennek nyilvánítja az Általános SzerzŇĎdési Feltételeket és az EU-USA Adatvédelmi Pajzsot, annak meghatározó következményei lesznek. Ezen jogintézményeken kívül ugyanis (melyeket széles körben alkalmaznak az európai és Európán kívüli szervezetek a személyes adatok szabad áramlásának biztosítása céljából) jelenleg nem nagyon létezik olyan gyakorlati alternatíva, ami képes lenne legitimálni a személyes adatok rendszeres és állandó továbbítását az Európai Unión kívülre.

 

A BSA Software Alliance által rendelkezésre bocsátott bizonyítékok alapján, ha a határon túli személyes adatok áramlásában nagy mértékŇĪ zavar merülne fel vagy az adattovábbítás teljesen leállna, az Európai Unió GDP-jére gyakorolt negatív hatás elérhetné a 0.8% és 1.3% közötti értéket, amely a BSA álláspontja szerint megközelítŇĎleg a 2012-ben Európában tapasztalt gazdasági visszaesés 3-4-szeresének feleltethetŇĎ meg. Bár ezek a számok nem kerültek megerŇĎsítésre független szakértŇĎ által, azonban kétségtelen, hogy a fennakadás a határon átnyúló adatáramlásban jelentŇĎs mértékben negatívan befolyásolná a kereskedelmet és a gazdaságot.

 

Az Általános SzerzŇĎdési Feltételeket és az Adatvédelmi Pajzsot széles körben alkalmazzák szervezetek, hogy legitimálják a személyes adatok továbbítását Európából. Van rá esély, bár nem bizonyos, hogy a Bíróság érvényteleníteni fogja az Általános SzerzŇĎdés Feltételeket, és akár az Adatvédelmi Pajzsot is. Ha ez megtörténik, az adattovábbításukat ezen eszközökre építŇĎ vállalkozások bírságkockázattal és kártérítési igényekkel szembesülhetnek, amennyiben nem dolgoznak ki új eszközöket adattovábbításuk jogszerŇĪvé tétele érdekében. Az Európai Unión kívülre adatokat továbbító vállalkozásoknak ezért erŇĎsen javallott még a Bíróság ítéletének megszületése elŇĎtt kidolgozni egy válságtervet. Erre még rendelkezésre áll megfelelŇĎ idŇĎ, ugyanis ítélet csak 2020 elsŇĎ felében várható.

 

Részletesebb információ az ügyrŇĎl angol nyelven elérhetŇĎ itt: https://blogs.dlapiper.com/privacymatters/schrems-2-0-the-demise-of-standard-contractual-clauses-and-privacy-shield/

 
 
 

Kapcsolódó cikkek

 

Belépés

 

 

Regisztráció