Egyre több e-matricåt våsårolnak online

Ez derült ki abból a kutatásból, amelyben az autópálya-matricák beszerzésének módjai kerültek górcsƑ alá. Az elektronikus úton, jellemzƑen mobiltelefonunkon keresztül lebonyolított tranzakciókat a korábbi hasonló felmérések eredményeihez képest megbízhatóbbnak, kényelmesebbnek tartják a válaszadók. 

Egyre többen próbálják ki és használják rendszeresen az applikáción keresztüli autópálya-matricavásárlásokat is: egy év alatt tíz százalékponttal nƑtt azok aránya, akik használtak már okostelefonos alkalmazást a tranzakciókhoz.

 

Immár harmadik alkalommal végezte el az OTP Mobil és az NRC közösen azt a hazai fogyasztói szokásokat vizsgáló kutatást, amely az autópálya-matricavásárlási trendek felmérésére szolgál. Az eredmények alapján a 18-59 éves, személygépjármƱvel rendelkezƑ, autópálya-matricavásárló lakosság harmada ma már nem benzinkúton, hanem elektronikusan szerzi be a vignettákat. Ez az egy évvel korábbi adathoz képest 5 százalékpontos emelkedést mutat – mind a weboldalon, mind a mobil applikáción keresztüli vásárlás népszerƱsége nƑtt a korábbi felmérés óta. Az elektronikus úton történƑ matricavásárlás a megkérdezettek közül elsƑsorban a 40 év alattiakra, a felsƑfokú végzettségƱekre és a Budapesten élƑkre jellemzƑ.

 

Az e-matricák melletti legfƑbb érv egyértelmƱen a kényelem, ezt a válaszadók több mint háromnegyede jelölte meg. Szintén fontos (és a tavalyi mérés óta még fontosabb) a módszer gyorsasága és egyszerƱsége – véli 10 megkérdezettbƑl 7.

 

 

Tovább nƑtt a bizalom is a matricák elektronikus úton történƑ beszerzése iránt: alig egy év alatt hat, a két évvel ezelƑtti eredményhez képest pedig 19 százalékpontot nƑtt az online vásárlás iránti bizalom, így a vásárlóknak már a 42 százaléka tartja megbízhatónak ezt a módszert. Ez alapján, most elƑször, már nem a benzinkutakon való matricaváltás a legmegbízhatóbb, hiszen ezt csak a válaszadók harmada jelölte. Érdekesség, hogy a benzinkutas vásárlást egyre kevesebben, az elektronikus megoldásokat pedig egyre többen érzik megszokottnak – ez is mutatja a vásárlási trendek átalakulását és az online módszerek elƑretörését.

 

„Örömmel láttuk a kutatásból, hogy a válaszadók már megbízhatóbbnak találják az elektronikus matricavásárlást a benzinkúton való beszerzésnél. Az OTP Mobilnál, ahogy eddig is, mindent megteszünk annak érdekében, hogy a Simple alkalmazás és a weboldal fejlesztései is a fogyasztók kényelmét szolgálják. A kutatás eredményei is visszaigazolták, hogy vásárlási folyamatunk felhasználóbarát: gyors, egyszerƱ és valóban megbízható. Ez megmutatkozik a tranzakciók számában is: 2018-ban közel kétszer annyi matricát vásároltak a Simple alkalmazáson keresztül a felhasználóink, mint 2017-ben” – mondta Benyó Péter, az OTP Mobil ügyvezetƑje.

 

A Simple by OTP alkalmazásnak már több mint 660 ezer regisztrált felhasználója van, amivel már most is kiemelkedik az autópálya-matricavásárlásra alkalmas applikációk mezƑnyébƑl. A mostani kutatás alapján azonban ez a szám tovább növekedhet, hiszen egy év alatt 10 százalékponttal, 32 százalékra nƑtt azok aránya, akik kipróbálták már a mobilalkalmazáson keresztüli vásárlást. Emellett azok aránya is emelkedett 5 százalékponttal, akik a leggyakrabban okostelefonos alkalmazás segítségével vásárolják meg a matricát. A három mérés eredményeibƑl kirajzolódó trend azt mutatja, hogy egyre népszerƱbb az applikáción keresztüli vásárlás.

 

A matricavásárlások idƑpontját illetƑen továbbra is tartja magát a tendencia, miszerint az éves országos és megyei matricákat jellemzƑen év elején, míg a rövidebb érvényességi idejƱ vignettákat csak az utazás elƑtt veszik meg a gépjármƱvezetƑk. A tíznapos és havi matricák 70 százalékát mindössze néhány perccel, további 20 százalékát néhány nappal indulás elƑtt szerzik be a sofƑrök. Az egész évre szóló vignettákat érdemes a következƑ hetekben megvenni, hiszen így mintegy 13 hónapig, egészen 2020. január 31-ig érvényesek.

 
 
 

KapcsolĂłdĂł cikkek

 

Belépés

 

 

RegisztrĂĄciĂł