Sikeresen zárta informatikai befektetését az SZTA

Sikeresen kiszállt a Széchenyi TŇĎkebefektetési Alap a nyíregyházi SYSX informatikai cégbŇĎl. A tŇĎkealap forrásaiból 2016 januárjában 210 millió forintos tŇĎkeemelést hajtott végre a nyíregyházi vállalat, amely az acéliparban használatos hegesztŇĎgépek hatékonyságát növelŇĎ rendszer fejlesztésével foglalkozik.

A SYSX informatikai cég Nagy Péter által létrehozott spin-off vállalat, amely elsŇĎsorban a szintén Nagy Péter tulajdonában lévŇĎ GÉMTECH Kft. termékének, a Gémtech Energia Megtakarító és MunkaidŇĎ Optimalizáló Rendszer (GEMMOR) fejlesztésével foglalkozik. Az adatgyŇĪjtŇĎ, tároló, kiértékelŇĎ és közbeavatkozó GEMMOR lehetŇĎvé teszi a technológiai vezetŇĎk és termelésirányítók számára, hogy pontos információkhoz jussanak a hegesztési munkafolyamatokról. A rendszer ugyanis a munkavégzés során méri és egy számítógépes hálózat segítségével egy szerveren tárolja a hegesztés paramétereit. Szoftverének segítségével valós idŇĎben, illetve akár utólag is meg lehet tekinteni és értékelni lehet a paramétereket.

 

A technológia alkalmazása nem csak a hegesztés magas minŇĎségét biztosítja, hanem az utómunkák mennyiségének csökkenésével, az ezzel járó energiamegtakarítással jelentŇĎs hatékonyságnövelést is jelent. A termék iránt – amelynek fejlesztése folyamatos – igazán jelentŇĎs a piaci igény, különösen azon hegesztési mŇĪveletek esetében, amelyek extrém terhelésnek vagy idŇĎjárási körülményeknek vannak kitéve. A cég ideiglenes oltalommal rendelkezik szabadalmi bejegyzés tekintetében.

 

Mivel a rendszer fejlesztése és piacra vitele alapvetŇĎen eltért a GÉMTECH Kft. üzleti profiljától (amely fejlesztését korábban szintén finanszírozta az SZTA, majd 2015 októberében eredményes exitet hajtott végre), ezért a társaság tulajdonosa annak a SYSX-be történŇĎ kiszervezése, azaz spin-off cég létrehozása mellett döntött. A SYSX elsŇĎdleges profilja a GÉMTECH Kft. által kifejlesztett GEMMOR rendszerrel felszerelt hegesztŇĎ egységek gyártása, értékesítése, valamint további kutatás-fejlesztési tevékenység végzése. A projektcég ezen tevékenységeinek megvalósítását a saját erŇĎn kívül a Széchenyi TŇĎkebefektetési Alap tŇĎkebefektetése segítette mind a humánerŇĎforrás terén, mind tárgyi eszközök beszerzésében. 

 

„A Széchenyi TŇĎkebefektetési Alapon keresztül 2011 óta igyekszünk a hagyományos iparágakban tevékenykedŇĎ, de innovatív, növekedésre képes vállalkozások mŇĪködését támogatni. TŇĎkeinjekciónk, valamint stratégiai szintŇĪ tanácsadásunk révén egyes vállalkozások növekedése mellett elŇĎsegíthetjük a kkv-szektor fellendülését is, ösztönözve ezzel a gazdasági növekedést.” – tette hozzá Csuhaj V. Imre, a Széchenyi TŇĎkealap-kezelŇĎ Zrt. elnök-vezérigazgatója.

 
 
 

Kapcsolódó cikkek

 

Belépés

 

 

Regisztráció