A Kingston és az Ontrack adattörlési megoldásokkal védik a személyazonosságot

A néhány hónapja hatályba lépett GDPR értelmében a magánszemélyeknek jogukban áll személyes adataik törlését kérni az azokat tároló vállalatoktól, így az adattörlés központi szerepet játszik a rendeletnek való megfelelésben. 

Éppen ezért a Kingston Technology, a memóriatermékek és technológiai megoldások globális piacvezetŇĎje együttmŇĪködést kötött az adatvisszaállítási és -törlési szolgáltatásairól ismert Ontrack vállalattal. Az amerikai cég újonnan fejlesztett, díjnyertes szoftvercsomagjával és technológiai szolgáltatásaival segíti a Kingston jogi, üzleti és kormányzati ügyfeleit, valamint a magánszemélyeket az eredményes és költséghatékony adattörlésben, továbbá a GDPR komplex adatkezelési kihívásainak megoldásában.

 

Személyazonosság eladó

Az EU-s adatvédelmi rendelet szigorú követelményeit figyelembe véve minden eddiginél súlyosabb következményekkel járhat, ha emberi mulasztás vagy mŇĪszaki hiba, esetleg helytelen törlési eljárások miatt nem sikerül egy vállalkozásnak vagy szervezetnek az adatok biztonságos törlése. Az adatok végleges törlése idŇĎ- és erŇĎforrásigényes feladat, ezért sok esetben elŇĎfordulhat, hogy a törlés után is maradnak adatok a meghajtókon, amelyek illetéktelen kezekbe kerülhetnek. 

 

Az Ontrack 2017-ben globális biztonsági felmérést készített, amely során az adatvisszaállító cég 64 meghajtót (37 HDD-t és 27 SSD-t) vásárolt különbözŇĎ forrásokból az eBay-en, és megvizsgálta, hogy sikeresen töröltek-e azokról minden adatot. Az ellenŇĎrzött meghajtók közel felén voltak adatok, ami azt jelenti, hogy új tulajdonosaik hozzáférhettek a korábbiak személyazonosságához. A talált adatok között voltak rendkívül kritikus, érzékeny személyes adatok, magánjellegŇĪ dokumentumok, e-mailek, elérhetŇĎségek, címlisták, online fióknevek, jelszavak, továbbá olyan kritikus üzleti és tranzakciós adatok, mint például cégnevek, bérkifizetési kimutatások, hitelkártyaszámok, bankszámlaszámok, befektetési adatok és adóbevallások. A felmérés különbséget tett a HDD- és az SSD-meghajtók között, kiemelve a flash-eszközök (SSD) egyre inkább terjedŇĎ használatát. Bár az SSD-meghajtók sem jelentenek kockázatmentességet, ennél a technológiánál valószínŇĪbb a sikeres adattörlés. A módszerek vizsgálata során megállapították, hogy sokszor a korábbi tulajdonosok hanyagsága miatt nem sikerült megfelelŇĎen eltüntetni az adatokat, bár a törlési módszert nem lehetett minden meghajtónál azonosítani. Legalább nyolc esetben pedig egyáltalán nem is próbálkoztak az adatok törlésével. 

 

A kutatás alapján általánosan elmondható, hogy az emberek nem törŇĎdnek megfelelŇĎen személyazonosságuk és adataik védelmével. A tanulmány rámutatott, hogy ha az adatokat nem törlik megfelelŇĎen, a digitális eszközök árusítása kockázatot jelenthet a személyazonosság védelmére, ezért a garantált adatbiztonsághoz ellenŇĎrzött adattörlési folyamatra van szükség.

 

„Az adattörlés legjobb módja a többszöri felülírás, különösen akkor, ha meg kell felelnie bizonyos törvényileg elŇĎírt felülírási szabványoknak is. A professzionális megoldásokat a független tanúsítás, a nemzetközileg alkalmazott standard algoritmusok használata, a részletes jelentések és a végrehajtott törlések követhetŇĎsége jellemzi” – mondta Phil Bridge, az Ontrack adat- és adattárolási technológiákért felelŇĎs alelnöke. 

 

 

Az SSD-törlés kihívásai

Az SSD-gyártó és -szakértŇĎ Kingston Technology felhívta a figyelmet arra, hogy az SSD-k nagyon eltérŇĎen viselkednek a HDD-ktŇĎl az adatmentés és -törlés terén: „A technológiai különbségek külön kihívást jelentenek a flash adathordozókról történŇĎ biztonságos adattörlésnél. A merevlemez nélküli meghajtók esetében több funkció is hatással van a tárolt adatok állapotára, köztük a fájlok leképezését szabályozó FTL (Flash Translation Layer), valamint a Wear Levelling, a Trim, a szemétgyŇĪjtés (Garbage Collection) és a folyamatos titkosítás, amelyek mindegyike befolyásolja a törölt vagy megsemmisített adatok visszaállíthatóságát” – hangsúlyozta Robert Allen, a Kingston Technology EMEA-régiójának marketingigazgatója.

 

Az Ontrack szoftveres törlési szolgáltatásai abban az esetben is segítséget nyújtanak, ha az adatok túl érzékenyek ahhoz, hogy eltávolítsák azokat eredeti helyükrŇĎl, vagy ha nem állnak rendelkezésre a biztonságos törlés feltételei. Így az élettartamuk végét elért adathordozók leselejtezhetŇĎk vagy épp új feladatra készíthetŇĎk elŇĎ. A törlési mŇĪveletekrŇĎl készült jelentések pedig késŇĎbb auditálási és megfeleltetési célokra is felhasználhatók.

 

Garantált adatmegsemmisítés

Az Ontrack szakértelmével és technológiájával a Kingston ügyfelei a törlési megoldások alábbi elŇĎnyeit élvezhetik:

  • tapasztalt mérnökök által végzett adattörlés a Kingston tárolóeszközeinek minden típusánál
  • biztonságos adatmegsemmisítés bármilyen újrafelhasználásra vagy selejtezésre szánt adathordozónál
  • segítség a vállalatok házon belüli törlési folyamatainak ellenŇĎrzéséhez
  • támogatás a szükségleteknek leginkább megfelelŇĎ adatmegsemmisítési módszer kiválasztásánál és alkalmazásánál
  • a törlés végsŇĎ tanúsítása
  • elérhetŇĎség 19 ország több mint 40 irodájában.
 
 
 

Kapcsolódó cikkek

 

Belépés

 

 

Regisztráció