Az internet hatása a gyermekekre és a fiatalokra

Október 2-án ötödik alkalommal kerül megrendezésre az Európai Unió „Safer Internet Program” (SIP) keretében „Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra” címŇĪ konferencia a Nemzetközi GyermekmentŇĎ Szolgálat (NGYSZ) szervezésében. 

A média hatása a gyermekekre és fiatalokra” címŇĪ médiakonferencia- és kutatássorozat több mint húsz évvel ezelŇĎtt, 1997-ben kezdŇĎdött el. tük el. Ebbe kapcsolódott be „Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra” címŇĪ konferenciasorozat. Már az elsŇĎ, 2009-ben tartott internetkonferencia óta is 10 év telt el. Azóta nagyon sok pozitív változást hozott mindennapjainkban a digitalizáció: életünket felgyorsította, a tudást közelebb hozta, kapcsolatainkat átalakította. De mindez milyen hatással van a gyerekekre és fiatalokra? Erre a kérdésre keresik a választ a konferencia elŇĎadói. 
 
A rendezvényre 25 szakértŇĎ fogadta el a szervezŇĎk felkérését az oktatás, a média, a kormányzat, az ipar és a civil szféra területérŇĎl. akik a gyermekek és fiatalok online biztonságával kapcsolatos kérdésekrŇĎl négy nagy téma köré csoportosuló elŇĎadásokat fognak tartani. Kutatási eredményeiket összegzik, kampányaik célját és eredményességét fogalmazzák meg, de külön beszélnek internetbiztonságról a gyerekvédelem tükrében, valamint a szülŇĎ-gyerek kapcsolatról és a médiaoktatásról. 
 
A rendezvény lehetŇĎséget ad arra, hogy a szakemberek és érdeklŇĎdŇĎk megvitassák, hogyan befolyásolja az internet, a mobileszközök a gyermekek és fiatalok fejlŇĎdését, életét. A konferencia célja, hogy ráirányítsa a figyelmet az új kihívásokra, a közösségi médiára, az online fenyegetettségre, és segítsen megosztani a legjobb gyakorlatokat.
 
A konferencia a Safer Internet Program keretében valósul meg. A projekt célja az Európai Unió által közvetített értékrenddel összhangban, az internet és az új online technológiák használatának – különösen a gyermekek számára való – biztonságosabbá tétele, a jogellenes, valamint a felhasználó által nem igényelt tartalmak elleni küzdelem hatékonyságának biztosítása. 
 
A konferencia az Európai Kiberbiztonsági Hónap kampány programsorozatába illeszkedik.
 
A konferencia ideje alatt élŇĎ internetes közvetítés látható a www.gyermekmento.hu és 
a www.saferinternet.hu honlapokon. 
 
 
 
 

Kapcsolódó cikkek

 

Belépés

 

 

Regisztráció