Roham v√°rhat√≥ ŇĎsszel a felnŇĎttk√©pz√©sben

A hazai oktatási piacon az ŇĎsz a legmozgalmasabb idŇĎszak. A nyári vakáció meghozza a tanulási kedvet a harminc és negyven esztendŇĎ feletti felnŇĎttek körében is. 

Közülük évrŇĎl-évre egyre többen jelentkeznek, hogy új szakmát tanuljanak – derül ki a két vezetŇĎ budapesti oktatóközpont, a Focus és a Ruander friss elemezésébŇĎl, ami rámutat arra is, hogy a középkorúak döntŇĎ többsége határozott elképzelésekkel, célirányosan vág bele a képzésekbe, hogy minél eredményesebben sajátítsa el az új ismereteket.

 

„Másképp tanulnak a felnŇĎttek, mint az egyetemisták, vagy a középiskolások. Ennek oka a személyes motivációban rejlik.  IdŇĎsebb korban az önfejlesztés válik az egyik legfontosabb szemponttá.” – hangsúlyozza Herczeg Rudolf, a Focus és a Ruander Oktatóközpont vezetŇĎje. A szakember tapasztalata szerint a felnŇĎttek elég gyorsan felveszik a ritmust a tanfolyamok kezdetén, dacára annak, hogy vannak köztük olyanok, akik tíz, vagy húsz év után ülnek vissza az iskolapadba. Viszont a munkarutinjuk, gyakorlati tudásuk hozzásegíti ŇĎket ahhoz, hogy hatékonyan dolgozzák fel a frissen szerzett információkat.

 

Focus/Ruander

 

A Focus és a Ruander elemzése rávilágít arra is, hogy a tanulásra fordítható idŇĎ meghatározó tényezŇĎ a felnŇĎtteknél, amikor tanfolyamot választanak. Miután a többség munka mellett képzi magát, ezért olyan kurzusokat keresnek, amelyek kevesebb elméleti, és több gyakorlati ismeret megszerzését teszi lehetŇĎvé. Herczeg Rudolf szerint ebbŇĎl fakad az is, hogy a felnŇĎttképzésbe bekapcsolódó embereknek kiemelten fontos, hogy minél rövidebb idŇĎ alatt sajátítsák el a tananyagot. A kötelezŇĎ órákon kívül a szabadidejükben is lelkiismeretesen szánnak rá idŇĎt, hogy foglalkozzanak a tanfolyamon hallottakkal és feldolgozzák a kapott segédanyagokat, egyéb jegyzeteket.

 

Az elemzés kitér arra is, hogy a felnŇĎttek a vizsgázást tekintik a legnehezebb kihívásnak a képzések során. Ezen a téren szinte semmiben sem különböznek a fiataloktól, akik épp érettségiznek, vagy az egyetemen adnak számot a tudásukról. Hozzájuk hasonlóan az idŇĎsebbek is ugyanúgy izgulnak, bizonytalankodnak az írásbelik, vagy a szóbelik elŇĎtt. A tanáraik, ezért sokat foglalkoznak velük, és hasznos instrukciókkal látják el ŇĎket a vizsgákra való közös felkészüléskor, hogy oldják bennük a felesleges drukkot. 

 

Focus/Ruander

 

„Mi mindig azt szoktuk javasolni a vizsgázóknak, hogy bízzanak a tudásukban, illetve bátran szŇĎjék bele a mondandójukba a témához kapcsolódó saját tapasztalataikat. A bíráló bizottság a szakmai hozzáértést értékeli, nem pedig tananyag szóról-szóra való visszamondását várja tŇĎlük.” – emelte ki a Focus és a Ruander Oktatóközpont vezetŇĎje. 

 

Herczeg Rudolf pozitív várakozásokkal tekint a jövŇĎbe. Szerinte a felnŇĎttkori tanulás egyre többek számára válik fontossá, miután az emberek mind inkább felismerik, hogy az új ismeretek, szakmák révén növelhetik a versenyképességüket a munkaerŇĎpiacon, aminek köszönhetŇĎen bŇĎvülnek a választási lehetŇĎségeik és csökkenhet a kiszolgáltatottságuk a kedvezŇĎtlen foglalkoztatási változásokkal járó idŇĎszakokban is.

 
 
 

Kapcsolódó cikkek

 

Belépés

 

 

Regisztráció