Schneider Electric szoftver seg√≠t elindulni a k√∂rnyezettudatoss√°g √ļtj√°n

A túlzott mŇĪanyaghasználat napjainkra globális méretŇĪ problémává nŇĎtte ki magát, és egyre súlyosabb, illetve látványosabb környezeti károkat okoz. A jelenlegi helyzet már nemcsak a növényeket és az állatokat, hanem az emberi létet is súlyosan fenyegeti. Mégis, az adatok szerint évente több mint 300 millió tonnát gyártunk világszerte ebbŇĎl az olcsón elŇĎállítható és változatosan felhasználható alapanyagból, a felét ráadásul egyszeri használatra. Szerencsére egyre több vállalat kezdi tudatosítani az ezzel járó veszélyeket, és törekszik a mŇĪanyagszennyezés visszaszorítására, amelynek elsŇĎ lépése az aktuális mŇĪanyaghasználat arányának felmérése. A Schneider Electric szoftveres megoldása ebben segít a környezetért felelŇĎsséget érzŇĎ és tenni akaró szervezeteknek.

Bolygónk lakossága folyamatosan nŇĎ, ezzel arányosan pedig a termelt hulladék, illetve ezen belül a mŇĪanyagszemét mennyisége is. Az 1950-es évek elején megindult nagyüzemi termelés óta megközelítŇĎleg 8,3 milliárd tonna mŇĪanyagot állítottak elŇĎ. Az óriási igényt és kínálatot a sokoldalú felhasználás, valamint az olcsó gyártás generálja. Ez a rugalmas és tartós alapanyag különféle termékek formájában jelen van a háztartásokban, a fogyasztási cikkekben, de az ipari felhasználása is jelentŇĎs: bekerül például a jármŇĪvekbe, a számítástechnikai eszközökbe vagy akár tetŇĎ is készülhet belŇĎle. Ugyanakkor a mŇĪanyagoknak az 50 százalékát csupán egy alkalommal használjuk fel. Az olyan termékek, mint a szívószálak, a pelenkák, az eldobható palackok vagy a különbözŇĎ csomagolóanyagok nagy része az óceánokban vagy a szemétlerakókban végzi.

 

Kezdünk ráébredni

A mŇĪanyaggyártás rengeteg energiát igényel, a végtermékek lebomlási ideje pedig több száz vagy akár ezer év. Egyre több ezért a figyelmeztetŇĎ kampány, a figyelemfelhívó cikk vagy kezdeményezés a tudatos mŇĪanyaghasználatról vagy az újrafelhasználás lehetŇĎségeirŇĎl és pozitívumairól. Szerencsére egyes országok komoly lépéseket is tesznek az ügy érdekében. Nyolc uniós ország, illetve Norvégia és Svájc is 10 százalék alá szorította a mŇĪanyaghulladékok arányát, ami jelentŇĎs eredménynek számít. Az Európai Unió pedig idén januárban stratégiát fogadott el a mŇĪanyaghulladék csökkentésére. A cél, hogy átgondolják és fejlesszék a mŇĪanyagtermékek tervezését, gyártását és újra hasznosítását. Emellett az EU május végén javasolta, hogy tiltsák be a tíz leginkább szennyezŇĎ, egyszer használatos mŇĪanyagot, köztük a fültisztító pálcikákat, az evŇĎeszközöket és tányérokat, illetve az italokhoz vagy lufikhoz használt pálcikákat.

 

 

Tisztán kell látni

Nem csupán a kormányzatok, de a mŇĪanyag-elŇĎállítás elsŇĎdleges forrásaként a cégek is kulcsszerepet játszanak a mŇĪanyaghulladékok elleni harcban. Egyre inkább elvárás velük szemben a termelés során felhasznált anyagokkal vagy a hulladékkezeléssel kapcsolatos információk nyilvánossá tétele. Számos világvállalat pedig ennél többet is tesz a probléma enyhítése érdekében, például újrahasznosított és bioalapú anyagokkal helyettesíti a mŇĪanyagot, esetleg kivonja a termelés során keletkezŇĎ veszélyes összetevŇĎket.

 

Nem minden vállalat áll azonban készen az átállásra, mivel sok esetben nem ismerik a lehetŇĎségeket, a megfelelŇĎ eszközöket, és hogy miként lássanak neki. ElsŇĎ lépésként tisztában kell lenni a jelenlegi mŇĪanyagtermeléssel és -újrahasznosítással kapcsolatos számokkal, hogy egyértelmŇĪ legyen, hol és milyen mértékŇĪ változtatásra van szükség. A Schneider Electric EcoStruxure Research Advisor megoldása hasznos segítséget nyújt ehhez. A felhŇĎalapú platform a teljes szervezetre kiterjedŇĎen gyŇĪjti és kezeli a fenntarthatósági adatokat, így a mŇĪanyagfelhasználáson túl az energia- vagy a vízfogyasztást is. Ezek ismeretében lehet kitŇĪzni a csökkentésre vagy újrahasznosításra vonatkozó, reális célszámokat, amelyek tényleges alakulása a Schneider Electric szoftverének teljesítményriportjaival jól nyomon követhetŇĎ. A hatékony változáshoz azonban elengedhetetlen a meglévŇĎ gyakorlatok átalakítása, és ennek érdekében a munkavállalók megfelelŇĎ felkészítése, illetve elkötelezése az ügy érdekében. Az elért eredmények publikálása további ösztönzŇĎ lehet a mŇĪanyagfelhasználási mutatók javításában, valamint növeli az átláthatóságot. Az igazán elkötelezettek pedig egyéb módszerekkel is tehetnek a hulladék csökkentéséért és a környezet megóvásáért, például a CE100 kezdeményezéshez való csatlakozással.

 
 
 

Kapcsolódó cikkek

 

Belépés

 

 

Regisztráció