√öj alkalmaz√°splatform fejleszt√©se a glob√°lis IoT piac szereplŇĎinek

A nemzetközi és a hazai piacon egyaránt új alkalmazásplatformot fejleszt az IoT (Internet of Things) technológia területén az LRG Kft. és a PHARMAFLIGHT Nemzetközi Tudományos és Szolgáltató Központ Zrt. 

A megoldás versenyelŇĎnyhöz juttathatja mind a hazai, mind a globális piaci szereplŇĎket az IoT fejlesztésekben, mert nyitott és széles platformot biztosít az Ipar 4.0-ban központi szerepet játszó adatkommunikációhoz. A fejlesztés a GINOP-2.1.1 program keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap 606,17 millió forint vissza nem térítendŇĎ támogatásával valósul meg. 

 

Már ma többszörösen meghaladja a föld lakóinak számát az Internetre csatlakoztatott eszközök száma, az IoT (a dolgok Internete) robbanásszerŇĪ elterjedése tehát forradalmi változásokat ígér a gazdaságban (pl. Ipar 4.0) és az emberek életében (pl. JövŇĎ Otthona). Az IoT technológia teljes potenciálja a jövŇĎben csak akkor bontakozhat ki, ha annak jelenlegi korlátaira megoldás születik. Ilyen korlátokat jelent többek között az IoT eszközök heterogenitása, mivel az eszközök többsége nem kapcsolható „egyszerŇĪen” az internetre, a keletkezŇĎ adatok nagy mennyisége a feldolgozói oldalon a szintén fejlŇĎdésben lévŇĎ Big Data technológia eszközeit kívánja meg, és még az adatbiztonság gyenge színvonala is nagy kihívások elé néz. 

 

 

Az LRG Kft. és a PHARMAFLIGHT Nemzetközi Tudományos és Szolgáltató Központ Zrt. ezért egy olyan doménspecifikus nyelven alapuló alkalmazásgenerátort fejleszt a projektben, amelyben gyorsan és költséghatékonyan hozhatók létre webes alkalmazásokkal támogatott IoT (Internet of Things, a dolgok Internete) alkalmazások, és ami adaptálható lesz bármely hardver- vagy kommunikációs technológiához. A fejlesztŇĎk már egy korai fázisban elérhetŇĎvé teszik a keretrendszert és a hatékonyságát demonstráló elemkészletet, hogy a lehetŇĎ legszélesebb szakmai kör ismerhesse meg a megoldást. 

 

Az LRG és a PHARMAFLIGHT a projekt keretében egy heterogén szenzorból álló, speciális célú hálózat fizikai megvalósítását és a ráépülŇĎ alkalmazás kifejlesztését is tervezi, amely a pilóták kiképzése során lehetŇĎséget nyújt új folyamatok implementálására, követésére, szabályozására. Különös jelentŇĎsége lehet ennek az olyan terheléses teszteknél, ahol a képzésben résztvevŇĎ pilóták akár 4-5 órát töltenek egyhuzamban egy szimulátor zárt kabinjában. Az alkalmazás egyrészrŇĎl lehetŇĎvé teszi a képzésekhez legkedvezŇĎbb körülmények biztosítását, másrészrŇĎl az eddig nem vizsgált körülményeknek és tevékenységeknek a repülŇĎszemélyzet teljesítŇĎképessége változásainak vizsgálatát (pl. hypoxia és szennyezŇĎ anyagok együttes jelenlétének vizsgálata). 

 

A fejlesztés a GINOP-2.1.1-15-2015-00696, „Innovatív adatvezérelt IoT (Internet-of-Things) alkalmazásplatform kifejlesztése” címŇĪ projekt keretében valósul meg az Európai Regionális Fejlesztési Alap 606,17 millió forint támogatásával Debrecen és GyŇĎr megvalósítási helyszínnel 2018.01.01. és 2019.06.30. között.

 
 
 

Kapcsolódó cikkek

 

Belépés

 

 

Regisztráció