Accenture kutatás: az ipari gyártók és a mesterséges intelligencia

Az Accenture egy új kutatása szerint a gyártók túlnyomó többsége a mesterséges intelligenciához (AI) fordul, hogy új képességekkel ruházza fel termékeit és szolgáltatásait.

6 iparágban világszerte 500 gyártóvállalat megkérdezésén alapuló felmérés egyik fontos tanulsága, hogy az AI – különösen mobil számítástechnikával és big data elemzéssel ötvözve – képes befolyásolni a vállalatok alaptevékenységét, a dolgozói- és ügyféltapasztalatokat, vagy akár az üzleti modelleket is.

 

A kutatás szerint azonban még csak egy kis részük sajátítja el nagy léptékben az új technológiát. Például a megkérdezett cégek 98%-a már elkezdte termékei AI fejlesztését, de csak 16%-a rendelkezik átfogó AI stratégiával, a válaszadók csupán 5%-a biztosít erŇĎforrásokat az AI-alapú termékfejlesztésekhez, illetve csak 2% használja nagyobb léptékben az AI megoldásokat.

 

A kutatás rámutat azokra a kihívásokra is, amelyekkel a vállalatok szembesülnek a technológia alkalmazása során. Ezek közül leggyakrabban az adatok minŇĎségét (51%), az adat- és kiberbiztonságot (45%), az AI megoldások megvásárlása, illetve saját fejlesztése közötti döntés nehézségét (45%), valamint az adatok megosztását és a szellemi tulajdon védelmét (40%) említették.

 

„Az ipari termékek AI segítségével történŇĎ újragondolása még korai fázisban van, és egyáltalán nem könnyŇĪ jól csinálni” – nyilatkozta Eric Schaeffer, az Accenture szenior igazgatója és ipari üzletágának globális vezetŇĎje. „Ugyanakkor a felmérésben szereplŇĎ, az AI terén vezetŇĎ vállalatok sikerei azt mutatják, hogy végre lehet hajtani a fejlesztéseket, hiszen az az ipari környezetben alkalmazott AI üzleti haszna igen komoly.” 

 

Azok a vállalatok, amelyek az AI és más digitális technológiák ötvözésével meg tudják újítani megoldásaikat, hatalmas haszonra tehetnek szert: egy korábbi Accenture kutatás szerint az AI használata során az ipari berendezéseket gyártó cégek akár 25%-kal növelhetik piaci értéküket.

 

Hogyan érik el sikereiket az AI terén vezetŇĎ vállalatok?

A felmérés eredményei szerint a vállalatoknak egy négy szakaszból álló utat kell bejárniuk a AI sikeres alkalmazásához: 

1. Hisznek az AI-ban és a termékek digitális megújításához szükséges képességekben;

2. kialakítanak egy víziót arról, hogyan hasznosítják az AI-t a meglévŇĎ kínálatukban; 

3. erŇĎforrásokat biztosítanak a termékek AI fejlesztéséhez;

4. végrehajtják a digitális újragondoláshoz szükséges elképzeléseket.

 

A jelentésben alkalmazott iparági és a fenti 4 lépés alapján elvégzett csoportosítás szerint az AI-érettség szintje iparáganként eltérŇĎ: az autóipari vállalatok nagyobb mértékben kötelezik el magukat az AI mellett, így 9%-uk éri el a harmadik szakaszt, és 5%-uk a negyediket. Ugyanakkor a tartós fogyasztási cikkeket gyártók 7%-a, valamint az ipari és nehézgépeket gyártó vállalatok csupán 3%-a lép a harmadik szakaszba, és mindkét szektorban csak a cégek 1%-a jut el a negyedik szakaszba.

 

 

A kutatás eredményei azt is megmutatják, hogy mi jellemzi azokat a vállalatokat (16%), akiknek legalább elképzeléseik vannak termékeik újrafeltalásáról: azok a szervezetek, amelyek elérik a „vízió” fázisát, kidolgozzák az adatok beszerzéséhez, feldolgozásához és biztosításához szükséges beruházási és környezeti stratégiákat. Ezenkívül gondosan elemzik, hogy mire kell összpontosítaniuk: az elŇĎrelátó vállalkozások 82%-a a fokozott „ügyféllojalitást” és a „termékek, valamint a szolgáltatások használatából eredŇĎ információkat” tartotta a fŇĎ értékteremtŇĎnek. Ugyanilyen arányban mondták azt, hogy az AI használata során a „nagyobb biztonság” és az „okosabb megoldások és szolgáltatások” kritikus fontosságúak lehetnek ügyfeleik számára.

 

Az AI kezdeményezéseket jelentŇĎs erŇĎforrásokkal támogató 5% leginkább az IT képességekre és az AI nagy léptékŇĪ megvalósításához szükséges készségekre összpontosít: 91% az analitikát és a rendszerintegrációt tartja fontosnak, és 64% pedig üzleti modelljük egyes elemeit is hajlandók megváltoztatni az AI alkalmazása miatt.

 

A negyedik szakaszt ténylegesen elérŇĎ 2% szorosan együttmŇĪködik partnereivel, hogy azonosítani tudják a megfelelŇĎ AI komponenseket, amelyeket más digitális technológiákkal ötvöznének megoldásaikban. Ezek a vállalatok a tervezett AI megoldások közül leginkább a computer visiont (73%), a deep learninget (64%) és a folyamatok robotokkal történŇĎ automatizálását (64%) alkalmaznák.

 

„Megállapításaink szerint az AI sikeréhez fontos a holisztikus, jól megtervezett stratégia” – nyilatkozta Raghav Narsalay, az Accenture igazgatója és az X.0 kutatás vezetŇĎje. „Az általunk megkérdezett vállalatok háromnegyede még kísérletezget, de ez valószínŇĪleg hamarosan megváltozik, és ekkor a termékek AI segítségével történŇĎ újrafeltalálása is növekszik majd.” 

 

A kutatás eredményei azt is jelzik, hogy a termékek AI segítségével történŇĎ újrafeltalálásának aránya iparáganként változó. A nyereséges bevételi források megváltozása például az autóipari szektor 65%-ában prioritás, míg a jelentés „ipari berendezések gyártása” részének alcsoportjai megosztottak: a nehéz berendezések gyártóinak többsége (57%) azt állítja, hogy a legfŇĎbb prioritásuk a termék teljes életciklusát lefedŇĎ értékesítési- és marketingstratégia, míg az ipari és elektromos berendezések szektorban 42% számít arra, hogy az AI alkalmazása változásokhoz vezet az innovációs architektúrájukban.

 

A kutatásról

Az Accenture 6 iparág 500 európai, észak-amerikai és ázsiai, legalább 500 millió USD éves bevételŇĪ gyártóvállalat (autóipari gyártók, teherautógyártók, autóipari beszállítók, ipari és elektromos berendezések, nehéz berendezések és tartós fogyasztási cikkek gyártói) felsŇĎ vezetŇĎit és igazgatóit kérdezte meg 6 országban (Egyesült Államok, Franciaország, Japán, Kína, Németország és Olaszország). Az Accenture ezen kívül több mint 30 külsŇĎ esettanulmányt is elemzett, több mint egy tucat iparági szakértŇĎt interjúvolt meg, valamint olyan amerikai mezŇĎgazdasági munkások közösségi média posztjait is elemezte, akik AI-alapú mezŇĎgazdasági berendezéseket használnak.

 
 
 

Kapcsolódó cikkek

 

Belépés

 

 

Regisztráció