Töretlen a konténertechnológia népszerƱsége

A Gartner már az elƑzƑ évre kiadott jóslataiban is a legfontosabb technológiák közé sorolta a konténereket, jelentƑségük azóta pedig csak tovább nƑtt. Ezt támasztja alá a SUSE felmérése is, amelyet saját szoftverfejlesztƑ partnerei körében végzett. A kutatás szerint a konténeres megoldásokat fƑként a piaci igényekre koncentrálva vezetik be a fejlesztƑk, és az elsƑdleges célok között az üzleti infrastruktúra továbbfejlesztése, valamint a DevOps folyamatok támogatása áll.

A konténertechnológia lehetƑvé teszi a vállalatok számára, hogy elkülönített konténerekbe csomagolt alkalmazásokat futtassanak, ami több területen is megkönnyíti a szervezetek, illetve alkalmazottaik munkáját. Hatékonyabbá teszi például a mƱködést azt adatközpontokban, felgyorsítja a fejlesztést, és támogatja a DevOps folyamatokat. 

 

A SUSE számára kulcsfontosságú a technológia, ezért aktívan részt vesz a nyílt forráskódú Docker konténermotor fejlesztésében, illetve saját platformján keresztül jelentƑsen megkönnyíti ügyfelei számára a kontérenek használatát, hogy azok a komplex konténeres környezet bevezetése és karbantartása helyett a saját üzleti céljaikra fókuszálhassanak. 

 

A vállalat kíváncsi volt arra, hogy a szoftverfejlesztƑ cégeknél hogyan áll a technológia elterjedtsége, milyen területeken és célokra használják, illetve mik a gyakorlati tapasztalatok. Ezért átfogó felmérést végzett szoftverfejlesztƑ partnerei körében.

 

 

Hangsúly a DevOps-on és a mikroszolgáltatásokon

A válaszok alapján a fejlesztƑk 30 százaléka már használ konténereket, és további 27 százalékuk tervezi a bevezetésüket a következƑ évben. A legnagyobb arányban (41%) a DevOps folyamatok támogatásához alkalmazzák, 37 százalék az üzleti infrastruktúra továbbfejlesztéséhez veszi igénybe Ƒket, és 33 százalék a hálózat biztonságát is megjelölte a használat indokaként.

 

A szervezetek legnagyobb arányban (46%) új, mikroszolgáltatás-alapú alkalmazások biztosításához veszik igénybe a konténereket, de 28 százalék a legacy programok futtatásánál is hasznukat látja. A válaszadók nagy része (89%) elsƑsorban Linux rendszeren futtat Docker-alapú konténereket, emellett 28 százalék Windows-alapokon is alkalmazza ugyanezt a technológiát.

 

Megéri a tanúsítvány

A konténerek számos elƑnyt biztosítanak, hiszen egyszerƱ és hatékony módszert kínálnak a szoftverek fejlesztéséhez, kiosztásához és futtatásához, az ellenƑrizetlen telepítések azonban problémákat is okozhatnak az üzemeltetés során.

 

A SUSE Container as a Service Platformot bemutató videó:

 

A SUSE és a hozzá hasonló operációs rendszerek fejlesztƑi olyan tanúsítványokat kínálnak, amelyek igazolják az ügyfelek számára, hogy a konténer megbízható forrásból származik, a lemezképben nem találhatók sebezhetƑségek, és a konténerizált termék biztonságosan futtatható a környezetükben. A tanúsítvány megszerzéséhez az alkalmazás fejlesztƑjének meg kell felelnie bizonyos teszteken, hogy garantálhassa az adott konténer megfelelƑ mƱködését az adott platformon. Ilyen lehetƑséggel egyelƑre a SUSE fejlesztƑ partnereinek 27 százaléka élt, és további 19 százalék tervezi.

 

Csak az egyszerƱsítésen múlik

A válaszadók több mint fele (55%) a piaci igények miatt használ konténertechnológiát, emellett az egyszerƱ verziófrissítés (37%), a platformok közötti hordozhatóság (35%) és a fejlesztƑk hatékonyságának növelése (29%) szerepel a fƑbb indokok között. Ami pedig visszavetheti a fejlesztƑket a konténerek alkalmazásában, az a bevezetéssel járó technológiai kihívások (61%), a szakértelem hiánya (48%), valamint az új technológia megtanulásához szükséges idƑ hiánya (32%).

 

Ezért jelent hatékony segítséget a fejlesztƑk számára a SUSE Container as a Service platform a legújabb, a felhƑben is egyszerƱen használható, konténeralapú alkalmazások bevezetéséhez, amellyel fokozatosan állhatnak át hagyományos, meglévƑ alkalmazásaikkal az új architektúrára.

 

A Platform magában foglalja a SUSE MicroOS-t, amely egy rendkívül könnyen telepíthetƑ, felügyelhetƑ és frissíthetƑ, ezért mindig naprakész operációs rendszer, kifejezetten mikroszolgáltatások és konténerek futtatásához. A megoldás konfigurációs eszközöket is tartalmaz, továbbá egyszerƱsíti a konténerek felügyeletéhez használható Kubernetes technológia telepítését és alkalmazását, jelentƑsen megkönnyítve ezzel a konténerek menedzselését. Ennek köszönhetƑen a fejlesztƑ partnerek valóban a saját feladataikra koncentrálhatnak ahelyett, hogy a konténerek kezelésére fordítanák idejüket és energiájukat.

 
 
 

KapcsolĂłdĂł cikkek

 

Belépés

 

 

RegisztrĂĄciĂł