Janu√°rt√≥l megszŇĪnt a k√©ksz√°m-szolg√°ltat√°s

Január 1-jétŇĎl már nem használható a hazai kékszámszolgáltatás a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) rendelete nyomán – emlékeztet a hatóság. 

A 40-es számokat használó cégeknek két évük volt áttérni más hívószámokra, és jellemzŇĎen a 80-as zöldszámok vagy vezetékes földrajzi számok mellett döntöttek. Az új elérhetŇĎségekrŇĎl az érintett cégek honlapján érdemes tájékozódni.

 

A korábban a kékszámok hívásdíjával kapcsolatos, sokasodó fogyasztói panaszok vezettek el oda, hogy az NMHH elŇĎírta a szolgáltatás hazai megszüntetését egy 2016-os rendelete kiadásával, a kivezetés pedig a fogyasztók érdekeit képviselve két lépcsŇĎben valósult meg. Erre azért volt szükség, mert a hatályos szabályozás ellenére a hívó és a hívott elŇĎfizetŇĎ között elosztott díjas hívás teljes díját a szolgáltató sokszor a hívóra, vagyis az elŇĎfizetŇĎkre hárította, a többfordulós szolgáltatói egyeztetések pedig eredménytelennek bizonyultak.

 

A 40-es számokat javarészt nagy ügyfélkörrel rendelkezŇĎ cégek – például közüzemi szolgáltatók, bankok vagy fogyasztási cikkeket gyártó vállalkozások – használták ügyfélszolgálati számként. Az áttérésre rendelkezésre álló két évben ezeket más telefonszámokkal váltották ki, zömében a 80-as zöldszámokkal vagy vezetékes számokkal. A cégek különbözŇĎ termékein vagy tájékoztatóin elŇĎfordulhat, hogy a fogyasztók még találkoznak 40-es hívószámmal, ilyenkor a társaság weboldalán vagy ügyfélszolgálatán érdemes tájékozódni az új elérhetŇĎségrŇĎl.

 

A kékszám eredete

A kékszámokat 1997-ben vezették be, hogy az akkori, zömmel vezetékes telefont használók a számot az ország bármely pontjáról ugyanannyiért, a helyi hívás díjáért hívhassák. Ez úgy valósulhatott meg, hogy a helyi és a távhívás díjkülönbözetét a hívott fél fizette. A mobiltelefonálás elterjedésével viszont a helyi hívás fogalma értelmét vesztette, a kékszámok hívásáért a szolgáltatók különbözŇĎ díjakat számláztak ki, és gyakran a kékszámok hívása többe került, mint bármely más belföldi hívás. Mindezzel a szolgáltatás éppen a lényegét, a kedvezményes díjú információcsere lehetŇĎségét vesztette el. A telefonálási szokások változása mellett a 40-es számok jelentŇĎségének csökkenéséhez hozzájárult az is, hogy ma már az ügyfélszolgálatok elérhetŇĎségét a cégek sok más módon, így például e-mailben, internetes hívással, közösségi oldalakon keresztül vagy akár chatszolgáltatással is biztosíthatják a hozzájuk fordulók számára, ráadásul ingyenesen.

 
 
 

Kapcsolódó cikkek

 

Belépés

 

 

Regisztráció