A gépi tanulás lesz a legfontosabb technológia az internet indulása óta

Az Oracle elŇĎrejelzése szerint 2018-ban a gépi tanulás nagyobb változást hoz majd az emberek életében és munkájában, mint bármely más technológia az internet felemelkedése óta.

Az okok megértéséhez elŇĎször is túl kell lépnünk az emberek munkáját elvevŇĎ robotokról szóló szalagcímeken. A történelem során az életünk megkönnyítését célzó, a mezŇĎgazdasági és ipari forradalmak formájában megjelenŇĎ innováció mindig elŇĎrelépést jelentett. Napjainkban az adatok forradalma zajlik, emiatt pedig egyes emberi szerepek idŇĎvel meg fognak változni – a haladás azonban folyamatosan új munkahelyek, új üzleti modellek és új iparágak létrejöttét segíti elŇĎ. A gépi tanulás egyáltalán nem feleslegessé, hanem az emberi tulajdonságokat kibŇĎvítve mind inkább hatékonyabbá tesz bennünket.

 

A Gartner szerint a mesterséges intelligencián alapuló technológiák 2020-ra „szinte minden új szoftvertermékben” megtalálhatók lesznek, így a mostani idŇĎszak akár döntŇĎ jelentŇĎségŇĪ lehet a szoftverfejlesztŇĎk számára, illetve kulcsfontosságú válaszút a szoftvereket vásárló vállalkozásoknak.

 

Reményi Csaba, az Oracle ügyvezetŇĎje szerint „A felhŇĎtechnológiák egyre növekvŇĎ kiforrottsága és elterjedtsége miatt 2018 kiváló idŇĎszakot jelent a gépi tanulás számára. A felhŇĎ szinte minden vállalkozás IT-stratégiájának része, amely a digitális átalakulás és az adatokban rejlŇĎ érték kihasználásának motorjaként szolgál majd. A technológiát felhasználó szervezetek a gyorsabb és hatékonyabb döntéshozatalnak köszönhetŇĎen nagyobb ütemben fejlŇĎdhetnek. Egyetlen vállalkozás sem engedheti meg magának, hogy kényelmesen hátradŇĎlve várakozzon. Aki ezt teszi, lemarad.”

 

Gépi tanulást megvalósítani egy szervezet alegységein belül olyan, mintha sötétben próbálnánk növényt termeszteni. 

 

A növényeknek fényre, a gépi tanulást végzŇĎ algoritmusoknak pedig adatokra van szükségük a fejlŇĎdéshez, és minél több adathoz férnek hozzá, annál okosabbá válnak, és a döntéshozó képességük is fejlettebb lesz.

 

A gépi tanulás elterjedése kéz a kézben halad a felhŇĎalapú számítástechnika bŇĎvülésével – nem véletlenül. A felhŇĎalapú megoldások zökkenŇĎmentes integrációja elengedhetetlen a gépi tanulás elterjedéséhez és hatékonyságához; ezek a megoldások egyre nagyobb adattömeget tesznek elérhetŇĎvé a gépi tanulást végzŇĎ algoritmusok számára, felhasználva a hálózat minden szegletében megtalálható információkat.

 

www.kdnuggets.com

 

A gépi tanulás jelenleg leginkább az ügyfélszolgálatokat forradalmasítja.

 

Az ügyfelszolgálatok területén a felmerülŇĎ kérdések túlnyomó többsége csupán néhány, könnyen megválaszolható kategóriába tartozik, ezért ezt a munkát a gépi tanulás révén a csevegŇĎrobotok is képesek elvégezni. Ennek köszönhetŇĎen csökken az ügyfelek várakozási ideje és frusztrációja, ráadásul az ügyfélszolgálati munkatársaknak több idejük marad arra, hogy az emberi beavatkozást igénylŇĎ panaszokkal foglalkozzanak.

 

Talán ez a példa mutatja meg a legkézzelfoghatóbban, hogyan egészítheti ki a gépi tanulás az emberi munkavégzést. A gépi tanulás tehát nem az emberek helyébe lép majd, hanem segít abban, hogy jobban lássák el a feladataikat.

 

„A gépi tanulással kapcsolatban az egyetlen veszély, ha nem veszünk tudomást róla. 2018 kiváló kezdet lehet, hogy a vállalkozások elkötelezŇĎdnek a gépi tanulás erejének felfedezése és kiaknázása mellett” - összegezte Reményi Csaba.

 
 
 

Kapcsolódó cikkek

 

Belépés

 

 

Regisztráció