A hazai kkv-k nem v√©dik megfelelŇĎen adataikat a zsarol√≥v√≠rusok ellen

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által koordinált Modern Vállalkozások Programjának infokommunikációs tanácsadói stábja egy rapid felmérést készített.

A kutatás során az elmúlt napok vezetŇĎ informatikai témakörével, a zsarolóvírussal kapcsolatos kérdésekre keresték a válaszokat. A közel 750 fŇĎs mintán végzett felmérés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a hazai kis- és középvállalkozások nem védik megfelelŇĎen adataikat és nem mérik fel a valós fenyegetettséget.

 

Mindössze a megkérdezettek 57%-a szerzett valamilyen forrásból tudomást a zsarolóvírusokról, a maradék 43% fele pedig nem vagy csak felületesen ismeri ennek a kártevŇĎnek a valós mŇĪködési elvét.  A leginkább tájékozatlan vállalkozói csoport az önmagukat foglalkoztató egyéni vállalkozók, tevékenység alapján a kézmŇĪves tevékenységet folytató gazdálkodók. 

 

A felmérésbe bevont cégeknek csak a 2/3-a használ olyan víruskeresŇĎ szoftvert, amely elvi lehetŇĎséget biztosít a számítógépek védelmére és közülük csak minden huszadik tesz valamilyen soron kívüli intézkedést annak érdekében, hogy az elmúlt napokban aktivizálódott vírusból eredŇĎ kellemetlen következményeket elkerülje. 

 

A Modern Vállalkozások Programjához csatlakozott informatikai megoldásszállítók egy nagyobb csoportjának körében végzett felmérés is azt mutatja, hogy a hazai kis- és középvállalkozások egy jelentŇĎs részéhez eljutottak az vírusról szóló információk. A szakcégek által adott tájékoztatás szerint megnŇĎtt az elmúlt napokban az ügyfelek irányából érkezŇĎ megkeresés, azonban csak az érdeklŇĎdŇĎk töredéke igényel konkrét intézkedéseket a szolgáltatójától.

 

A kutatásról:

A megkérdezettek száma 743 fŇĎ, kis- és középvállalkozások döntéshozói vagy vezetŇĎi. 

Az adatfelvétel idŇĎtartama: 2017. május 13-16.

Módszer: telefonos interjú.

 

A Modern Vállalkozás Programjáról

A Modern Vállalkozások Programja – Vállalkozz digitálisan! projekt fŇĎ célja a hazai kkv-k informatikai képességeinek fejlesztése és ezáltal versenyképességük javítása, a vállalkozások digitalizációjának elŇĎsegítése.

 

A vállalkozók nagy számban teherként élik meg a digitális vagy online világ jelenlétét, nem pedig eszközként, támaszként tekintenek rá. A projekt fŇĎ feladata, hogy olyan szemléletformáló tevékenységet végezzen, amely eredményeként a kkv-k megszabadulnak az infokommunikációs eszközökkel szembeni fenntartásaiktól.

 

A projekt pillérei:  

1. Az országban összesen 28 fŇĎs tanácsadói hálózat segít a vállalkozásoknak eligazodni abban, hogy milyen digitális eszközökkel vagy szolgáltatásokkal érhetnek el nagyobb hatékonyságot.

http://www.vallalkozzdigitalisan.hu/ikt_tanacsadok.html

 

2. A 127 állomásból álló rendezvénysorozat járási szinten szólítja meg a vállalkozásokat. Itt a szakmai elŇĎadásokon kívül az egyes területek szakértŇĎivel is találkozhatnak, konzultálhatnak az érdeklŇĎdŇĎk, a helyszínen kipróbálhatják a projektben kedvezményesen elérhetŇĎ infokommunikációs eszközöket, szolgáltatásokat.

 

3. Az ingyenes elektronikus tudástár a programhoz csatlakozó vállalkozások számára elérhetŇĎ a projekt honlapján.

http://www.vallalkozzdigitalisan.hu/szemleletformalas/

 

4. A szállítói partnerhálózat segítségével kedvezményes ajánlatokhoz, beszerzési lehetŇĎségekhez juthatnak a vidéki kkv-k. 

http://www.vallalkozzdigitalisan.hu/termekek.html

 

5. A „Digitálisan Felkészült Vállalkozás” minŇĎsítési rendszer létrehozásával a címet elnyert cégek a GINOP-3.2.2. informatikai pályázat keretében plusz 5% vissza nem térítendŇĎ többlettámogatást igényelhetnek.

http://www.vallalkozzdigitalisan.hu/ginop_322_palyazat.html

 
 
 

Kapcsolódó cikkek

 

Belépés

 

 

Regisztráció