NMHH hivatala megb√≠rs√°golt egy jogs√©rtŇĎ m√≥don d√≠jat emelŇĎ szolg√°ltat√≥t

Az NMHH hivatala 300 ezer Ft-os bírsággal sújtotta a Kapulan Távközlési Kft.-t, mert az internetes áfa-csökkentés kapcsán a számlák végösszegét nem változtatta meg, valamint figyelmen kívül hagyta az elektronikus hírközlésre vonatkozó szerzŇĎdésmódosítási szabályokat.

Mint ismert, az internet-hozzáférési szolgáltatást terhelŇĎ áfa mértéke 2017. január 1-jétŇĎl a korábbi 27%-ról 18%-ra csökkent. A hivatal felügyeleti eljárást folyatott le egy bejelentés alapján, amelyben megállapította, hogy a Kapulan Távközlési Kft. 2017. január 1-jével ugyan csökkentette az általa kiállított számlákban a kiszámlázott áfa mértékét 18%-ra, de ezzel egy idŇĎben meg is emelte a szolgáltatás nettó havi díját, mégpedig éppen olyan mértékben, hogy az elŇĎfizetŇĎknek kiállított számlákban január 1-jétŇĎl pontosan ugyanaz a bruttó összeg szerepelt, mint 2016 decemberében.

 

A szolgáltató nyilatkozata szerint nem történt szerzŇĎdésmódosítás az egyidejŇĪ áfa-csökkentés és a nettó havi díjak megemelése miatt, mivel a bruttó havidíjak változatlanok maradtak. 

 

Ezzel szemben a hatóság megállapította, hogy a szolgáltató módosította az elŇĎfizetŇĎi szerzŇĎdéseket, mert a szolgáltatás igénybevételeinek feltételeit (vagyis a jogviszony tartalmát) egyoldalúan változtatta meg azzal, hogy az internet szolgáltatás nettó havidíját és annak áfa mértékét módosította. 

 

A hatóság megállapította, hogy a szolgáltató nettó havidíj emelése abban az esetben is szerzŇĎdésmódosításnak minŇĎsül, ha a változatlan bruttó díjak mellett – szövegszerŇĪen – az elŇĎfizetŇĎi szerzŇĎdések nem változtak meg. A szolgáltató ugyanis ezzel a szerzŇĎdés lényeges feltételeit – az árakat – egyoldalúan módosította. Ezek alapján a szolgáltatónak teljesítenie kellett volna az elektronikus hírközlésre vonatkozó jogszabályokban elŇĎírt azon kötelezettségeit, amelyek a szerzŇĎdések módosításáról szólnak – különösen az elŇĎfizetŇĎk értesítése és az elŇĎfizetŇĎknek biztosított jogok tekintetében.

 

A szerzŇĎdésmódosításról szóló jogszabályok megsértése miatt a hatóság az elektronikus hírközlésrŇĎl szóló törvényben rögzített jogkövetkezményeket alkalmazta, és határozatában a Kapulan Távközlési Kft.-re 300 ezer Ft bírságot rótt ki, valamint kötelezte, hogy a jövŇĎben az elŇĎfizetŇĎi szerzŇĎdéseit a jogszabályoknak megfelelŇĎen módosítsa. A határozat még nem jogerŇĎs.

 
 
 

Kapcsolódó cikkek

 

Belépés

 

 

Regisztráció