Az MVM NET versenypiaci tapasztalattal rendelkezŇĎ szakembereket igazolt √ļj vezetŇĎi k√∂z√©

Az MVM NET stratégiai célja az ország digitális versenyképessége szempontjából is kiemelt jelentŇĎséggel bíró hálózatfejlesztési program sikeres megvalósítása, valamint az ügyfélkiválóságra épülŇĎ kormányzati és üzleti értékesítés fejlesztése. 

E célok elérése érdekében kiemelkedŇĎ versenypiaci tapasztalattal rendelkezŇĎ szakemberek érkeztek az elmúlt idŇĎszakban az MVM Csoport távközlési tagvállalatának vezetŇĎi pozícióiba.

 

Vigné Szalontai Katalin, az MVM NET Szupergyors Internet Projektjének új vezetŇĎje korábban a Magyar Telekom nagykereskedelmi igazgatóságát vezette, 23 évig dolgozott a nagykereskedelmi piacon. Részt vett a magyar távközlés jelentŇĎs átalakulásában, a liberalizációs folyamatban, a mobil szolgáltatók piacra lépésében, a Magyar Telekom konszolidációs – T-Online, T-Mobile, T-Kábel – integrációjában, valamint a Magyar Telekom nagykereskedelmi tevékenységének kialakításában. A Magyar Telekom nagykereskedelmi tevékenysége a belföldi és nemzetközi teljes piacot lefedi, a piac minden szegmensét érinti, így Vigné Szalontai Katalin rendelkezik azzal a piaci és partner ismerettel, mely a jelenlegi munkájában jól hasznosítható.

 

Új, rendkívül összetett, több szálon futó együttmŇĪködést igénylŇĎ feladatköre felöleli az ország digitális versenyképessége szempontjából is kiemelt jelentŇĎséggel bíró SzIP hálózatfejlesztési program keretében az MVM NET által elnyert területeken, járásokban a hálózat tervezését, kivitelezését, hasznosítását, mindeközben a társaság által biztosítandó helyi és országos szolgáltatási kötelezettségek és nem utolsó sorban az üzleti értékesítési tevékenység biztosításához szükséges feltételek megteremtését.

 

Bakos Róbert az MVM NET mŇĪszaki igazgatói pozícióját vette át. A szakember a Magyar Telekomtól érkezett, ahol legutóbb a Core hálózatok, a vezérléstechnika mobil és vezetések területének architektúráért, fejlesztésért és üzemeltetésért felelŇĎs vezetŇĎ helyettesi pozíciót töltötte be. Ezt megelŇĎzŇĎen az Invitel Távközlési szolgáltató tervezési és fejlesztési vezetŇĎje volt. Közel két évtizedes, távközlésben töltött pályafutása során tapasztalatokat szerzett a különbözŇĎ rendszerek mŇĪködtetésében, infrastrukturális projektek, beruházások lebonyolításában, szolgáltatások bevezetésében, üzemeltetési folyamatok és koncepciók kidolgozásában és azok megvalósításában, illetve részt vett különbözŇĎ vállalatok integrálásában, stratégiai célok operatív szintŇĪ megvalósításában. 

 

Legfontosabb feladata új pozíciójában, hogy az eddig is sikeres területek, tevékenységek mellé új lehetŇĎségeket találjon az ügyfélkiválóság növelése, új szolgáltatások, technológiai megoldások bevezethetŇĎsége és a kompetenciák fejlesztése érdekében.

 

Ujhegyi András tölti be a társaság értékesítési igazgatói pozícióját. Az új igazgató az Invitel Megoldások Zrt. Nagykereskedelmi Mobil SzegmensvezetŇĎje volt, innen érkezett az MVM NET kötelékébe.

 

1998. óta több magyarországi távközlési cégnél is dolgozott belföldi- és nemzetközi nagykereskedelmi, valamint B2B területen. Távközlési karrierjét a Westel 900 értékesítési csapatában kezdte, majd 2000-ben, szinte az induláskor, csatlakozott az Invitel üzleti telekommunikációs elŇĎdjéhez a Partnercomhoz. KésŇĎbb alapító tagként részt vett az Invitel Zrt. 2002-ben megalakult nagykereskedelmi igazgatóságának felépítésében. Értékesítési vezetŇĎként vezette az E-tel Magyarország értékesítési csapatát, majd a Pantel-Invitel összeolvadást követŇĎen, ismét az Invitel nagykereskedelmi csapatában foglalkozott a kiemelt ügyfelekkel és projektekkel. Nevéhez fŇĪzŇĎdik, többek között, a nagykereskedelmi mobilszegmens kialakítása, fejlesztése is. Nagy tapasztalattal rendelkezik a mobil- és a vezetékes telekommunikáció területén egyaránt. 2015-ben a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége magyar kereskedelemért nagydíjban részesítette. 

 

Ujhegyi András új pozíciójában az MVM NET teljes értékesítési portfoliójáért felel, beleértve hazai és nemzetközi nagykereskedelmi, üzleti, valamint a kormányzati értékesítést.

 
 
 

Kapcsolódó cikkek

 

Belépés

 

 

Regisztráció