Egy√ľttmŇĪk√∂d√©si meg√°llapod√°st k√∂t√∂tt a M√ĀV-csoport √©s a Corvinus Egyetem

√Ėsszekapcsolj√°k az elm√©leti √©s a gyakorlati tud√°sb√°zist

EgyüttmŇĪködési megállapodást kötött a Budapesti Corvinus Egyetem és a MÁV-csoport. A dokumentum aláírói az egyetem akadémiai tudásának, valamint a vasúttársaság üzleti tapasztalatainak ötvözésével kívánják emelni a hazai közgazdaságtani, gazdálkodástudományi, informatikai és társadalomtudományi képzés színvonalát.

Az együttmŇĪködés célja többek között az elméleti és a gyakorlati tudásbázis összekapcsolása, közös oktatási és kutatási programok szervezése, szakmai gyakorlóhelyek biztosítása, valamint a kiemelkedŇĎ tehetségek egyéni gondozása. E célok megvalósítása érdekében a felek mozgósítják saját szakmai kapcsolatrendszerüket, s intenzívebben bekapcsolódnak egymás tevékenységébe is. A MÁV-csoport szakértŇĎi például konzultációs lehetŇĎséget biztosítanak az egyetem hallgatói számára, illetve részt vesznek a karok, intézetek és tanszékek szakmai háttérmunkájában, meghívott vendégelŇĎadóként pedig megosztják szakmai tapasztalataikat a diákokkal. A Corvinus Egyetem szakemberei a vasúttársaság által kezdeményezett és igényelt témákban kutatásokat és módszertani fejlesztéseket végeznek, továbbá közös kutatómŇĪhelyeket hoznak létre. A kölcsönös információcsere és kooperáció jegyében a felek hazai és nemzetközi projekteket dolgoznak ki, illetve nyújtanak be. A MÁV Zrt és az egyetem hallgatói már ma is több projekten dolgoznak együtt. A MÁV-csoport vállalatai a jövŇĎben a Corvinus Egyetem duális képzésébe is bekapcsolódhatnak – a felsŇĎoktatási intézmény Duális Képzési Tanácsa által meghatározott feltételek mentén.

 

„A vállalatvezetés nem titkolt célja, hogy a felsŇĎoktatási intézményekkel kötött stratégiai, együttmŇĪködési megállapodások révén hosszabb távon is biztosítsa a cégcsoport számára a magasan képzett munkaerŇĎ utánpótlását” – hangsúlyozta a szerzŇĎdés aláírásakor Dávid Ilona. A MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója szerint örvendetes, hogy a felsŇĎoktatásban is egyre nagyobb szerephez jutnak a munkáltatói és a munkaerŇĎpiaci szempontok, a cégcsoport pedig nyitott hasonló együttmŇĪködésre más felsŇĎoktatási intézményekkel is.

 

 

Dr. Lánczi András, a Budapesti Corvinus Egyetem rektora kiemelte: „A Corvinus Egyetem elkötelezte magát a duális képzés fejlesztése, valamint a különbözŇĎ magyar állami szervezetek, vállalatok és intézmények munkájának segítése mellett. Egy államilag finanszírozott egyetemnek feladata oktatási, kutatási és akár tanácsadói tevékenység végzése is, ha erre az állam részérŇĎl igény mutatkozik.”

 

Az együttmŇĪködési megállapodást a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatóján és a Budapesti Corvinus Egyetem rektorán, illetve kancellárján kívül a vasúttársaság leányvállalatainak (MÁV-START, MÁV Szolgáltató Központ Zrt., MÁV Felépítmény-karbantartó és Gépjavító Kft. és a BHÉV Zrt.) elsŇĎ számú vezetŇĎi is ellátták kézjegyükkel.

 
 
 

Kapcsolódó cikkek

 

Belépés

 

 

Regisztráció