Üzleti, folyamatbeli és technológiai értéket kínál a DevOps

Az IDC február 15-én tartotta DevOps témájó üzleti reggelijét, melyen számos vállalat informatikai vezetŇĎje vett részt Budapesten.

A piaci nyomás és a kapcsolódó technológiák – a felhŇĎ, a mobilitás, a big data/analitika és a közösségi média – rendkívül gyors ütemben emeli mind magasabbra a lécet a szoftveralkalmazások bevezetésnek sebessége terén. A szoftverek egyre kritikusabb szerepet játszanak a fenntartható versenyelŇĎny megszerzésében, az IT-szervezeteknek pedig folyamatosan, ugyanakkor gyorsabban, jobb minŇĎségben és biztonságosabban kell rendelkezésre bocsátaniuk az ügyfelek szükségleteihez igazodó funkciókat. Minden szempontból erŇĎsödŇĎ nyomás nehezedik az informatikai felsŇĎvezetŇĎkre az IT-szolgáltatások nyújtása terén.

A fentiekkel összhangban az automatizáció, a felhŇĎplatformok, az agilis módszertan és a folyamatok szabványosítása átalakítja az üzleti, a fejlesztŇĎ, a tesztelŇĎ és az üzemeltetŇĎ csapatok szerepköreit és feladatait. Az átalakulás jelentŇĎs szervezeti és kulturális változtatásokat tesz szükségessé, amely a DevOps IT módszertan vállalati meghonosításában képzŇĎdik le. A DevOps üzleti, folyamatbeli és technológiai értéket kínál, és számos markáns elŇĎnnyel támogatja az ügyfelek igényeire szabott szolgáltatásnyújtást és – végül, de nem utolsósorban – a gyorsabb piacra lépést.

Ilosvai Péter, az IDC tanácsadási és IEP programokért felelŇĎs CEE régióbeli igazgatója elŇĎadásában olyan kérdésekre adott kézzelfogható válaszokat, mint például, hogy miért gátolja a hagyományos szervezet a vállalatokat piaci bevezetési idejük rövidítésében, vagy hogy mii az oka annak, hogy a folyamatok átszervezésével már nem lehet javítani a helyzeten? A résztvevŇĎk azt is megtudhatták, miért mondjuk azt, hogy a jövŇĎ nem a szoftver-, hanem a rendszerfejlesztésé és hogy ogyan lehet egy cég még agilisabb, és miként érhet véget az üzlet, az IT, a fejlesztés és az üzemeltetés közötti anakronisztikus küzdelem? Végül arra is választ kaptak, hogy vajon észen állnak-e idehaza a vállalatok arra, hogy az IT-t feje tetejére állítva megvalósítsa a DevOps forradalmát?

Az elŇĎadást követŇĎ beszélgetés során az elŇĎadó és a résztvevŇĎk megpróbálták körül járni és elemezni, milyen érettségi szakaszban tartanak a hazai vállalatok a DevOps megvalósításában.

 

 

 
 
 

Kapcsolódó cikkek

 

Belépés

 

 

Regisztráció