Egy√ľttmŇĪk√∂d√©si meg√°llapod√°st k√∂t√∂tt a M√ĀV-csoport √©s az √ďbudai Egyetem

K√∂z√∂s jegyzetek √∂ssze√°ll√≠t√°s√°t√≥l a ‚ÄěKarrierpizz√°ig‚ÄĚ

EgyüttmŇĪködési megállapodást kötött a MÁV-csoport az Óbudai Egyetem öt karával. A dokumentum aláírói az egyetem akadémiai tudásának, valamint a vasúttársaság üzleti tapasztalatainak ötvözésével kívánják emelni a hazai mŇĪszaki, informatikai, gazdálkodási és társadalomtudományi képzés színvonalát.

A MÁV-csoport és az Óbudai Egyetem öt kara (a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, a Keleti Károly Gazdasági Kar, a Neumann János Informatikai Kar, valamint az Alba Regia MŇĪszaki Kar) között megkötött együttmŇĪködés célja az elméleti és a gyakorlati tudásbázis összekapcsolása, közös oktatási, kutatási és gyakornoki programok szervezése, szakmai gyakorlóhelyek biztosítása, valamint a kiemelkedŇĎ tehetségek egyéni gondozása. E célok megvalósítása érdekében a felek mozgósítják saját szakmai kapcsolatrendszerüket és intenzívebben bekapcsolódnak egymás tevékenységébe is. A MÁV-csoport szakértŇĎi például konzultációs lehetŇĎséget biztosítanak az egyetemi karokon tanuló hallgatók számára, illetve részt vesznek az intézetek, tanszékek szakmai háttérmunkájában, jegyzetek összeállításában, tananyagok fejlesztésében, meghívott vendégelŇĎadóként pedig megosztják szakmai tapasztalataikat a diákokkal, akik számára vállalják üzemlátogatás megszervezését is.

 

Az Óbudai Egyetem szakemberei a vasúttársaság által kezdeményezett és igényelt témákban kutatásokat és módszertani fejlesztéseket végeznek, továbbá közös kutatómŇĪhelyeket hoznak létre. A felsŇĎoktatási intézmény vállalja a MÁV-csoport vállalatainak egyetemen belüli népszerŇĪsítését, ösztöndíjaik, pályakezdŇĎknek szóló állásajánlataik közzétételét.

 

Az együttmŇĪködésbe a Hallgatói Önkormányzat is bekapcsolódik: programjain lehetŇĎséget biztosít a MÁV-csoport képviselŇĎinek a részvételre és félévente megszervezi a „Karrierpizza” rendezvényt, ahol a vasúttársaság szakembereivel kötetlen formában ismerkedhetnek meg a hallgatók.

 


„A vállalatvezetés nem titkolt célja, hogy a felsŇĎoktatási intézményekkel kötött stratégiai, együttmŇĪködési megállapodások révén hosszabb távon is biztosítsa a cégcsoport számára a magasan képzett munkaerŇĎ utánpótlását. Az Óbudai Egyetem és jogelŇĎdje pedig már bizonyított ezen a téren, hiszen 177 munkatársunk szerzett diplomát ebben az intézményben.” – hangsúlyozta a szerzŇĎdés aláírásakor Dávid Ilona. A MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója szerint örvendetes, hogy a felsŇĎoktatásban is egyre nagyobb szerephez jutnak a munkáltatói és a munkaerŇĎpiaci szempontok, a cégcsoport pedig nyitott hasonló együttmŇĪködésre más felsŇĎoktatási intézményekkel is. A MÁV Zrt. hosszú évtizedek óta alkalmaz elektromechanikai elven, az utóbbi évtizedekben pedig már elektronikus elven mŇĪködŇĎ rendszereket. Ezeknek a magas szintŇĪ üzemeltetési és fejlesztési feladatai megkövetelik, hogy megfelelŇĎ képzettségŇĪ és tudású szakember álljon rendelkezésre a vasúti szolgáltatási színvonal, illetve a vasúti közlekedés biztonságának megtartása és emelése érdekében.

 

Dr. Réger Mihály, az Óbudai Egyetem rektora kiemelte: „Az együttmŇĪködés kereteinek kialakításakor alapvetŇĎ szempont volt, hogy a lehetŇĎ legszélesebb körben kezdŇĎdhessen meg a közös munka. Ennek bizonyítéka, hogy – a szakmai és képzési projektektŇĎl kezdve az ösztöndíj rendszer mŇĪködtetésén át a gyakornoki programig – 13 kapcsolódási pontot talált az egyetem és a vasúttársaság a célok megvalósításához. A gyakorlatorientált képzés iránti nyitottság ugyanis a mai modern oktatás nélkülözhetetlen eleme, és az Óbudai Egyetem 6 karán tanuló 13 ezer hallgató számára óriási elŇĎnyt jelent a pályakezdésnél, mert a végzŇĎsök 85 százaléka mŇĪszaki diplomával lép ki a munka világába.”

 

Az együttmŇĪködési megállapodást a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatóján és az Óbudai Egyetem rektorán, illetve kancellárján kívül a vasúttársaság leányvállalatainak (MÁV-START, MÁV Szolgáltató Központ Zrt., MÁV Felépítmény-karbantartó és Gépjavító Kft. és a BHÉV Zrt.) elsŇĎ számú vezetŇĎi is ellátták kézjegyükkel.

 
 
 

Kapcsolódó cikkek

 

Belépés

 

 

Regisztráció